Abraham Lincoln'ün Kölelik Hakkında Ne Düşündüğü

Abraham Lincoln'ün Kölelik Hakkında Ne DüşündüğüWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

1. Lincoln bir kölelik karşıtı değildi.

Abraham Lincoln, köleliğin ahlaki olarak yanlış olduğuna inanıyordu, ancak büyük bir sorun vardı: Ülkedeki en yüksek yasa olan Anayasa tarafından onaylandı. Köleliğin nasıl ele alınacağı konusunda da mücadele eden ulusun kurucu babaları, Anayasa'da açıkça "kölelik" kelimesini yazmadılar, ancak kaçak köle maddesi ve beşte üç maddesi de dahil olmak üzere kurumu koruyan kilit maddeleri içeriyorlardı. Güney eyaletlerinin köleleştirilmiş insanları federal hükümette temsil edilmek amacıyla saymalarına izin verdi.

1854 sonbaharında Illinois, Peoria'da üç saatlik bir konuşmada Lincoln, köleliğe ahlaki, yasal ve ekonomik muhalefetini her zamankinden daha açık bir şekilde sundu - ve sonra bu konuda tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmediğini itiraf etti. mevcut siyasi sistem.

Kölelik karşıtları ise tam tersine bu konuda ne yapılması gerektiğini biliyorlardı: Kölelik derhal kaldırılmalı ve özgürleştirilmiş köleler toplumun eşit üyeleri olarak dahil edilmelidir. Köleliği ve kölecileri haksız yere korumak olarak gördükleri mevcut siyasi sistem içinde veya Anayasa altında çalışmak umurlarında değildi. Önde gelen kölelik karşıtı William Lloyd Garrison, Anayasa'yı "ölümle bir antlaşma ve Cehennemle bir anlaşma" olarak nitelendirdi ve 1854'te Massachusetts'teki bir mitingde bir kopyasını yakacak kadar ileri gitti.

Lincoln, kölelik karşıtı ortak bir amaç adına kölelik karşıtlarının yanında çalıştığını görse de, kendini onların arasında saymadı. Lincoln, ancak kurtuluşla ve nihai 13. Değişikliği desteğiyle, sonunda en kararlı kölelik karşıtlarını kazanabilirdi.

2. Lincoln, Siyahların beyazlarla aynı haklara sahip olması gerektiğine inanmıyordu.

Lincoln, kurucu babaların “Bütün insanlar eşit yaratılmıştır” ifadesinin Siyah ve beyaz insanlar için aynı şekilde geçerli olduğunu iddia etse de, bu, onların aynı sosyal ve politik haklara sahip olmaları gerektiğini düşündüğü anlamına gelmiyordu. Görüşleri, kendisini “zenci eşitliğini” desteklemekle suçlayan ABD Senatosu için Illinois yarışındaki rakibi Stephen Douglas ile 1858'de yaptığı bir dizi tartışma sırasında netlik kazandı.

Dördüncü münazaralarında, 18 Eylül 1858'de Illinois, Charleston'da Lincoln, pozisyonunu netleştirdi. “O zaman, beyaz ve Siyah ırkların sosyal ve politik eşitliğini herhangi bir şekilde sağlamaktan yana olmadığımı ve hiçbir zaman da olmadığımı söyleyeceğim,” diye başladı ve Siyahların oy kullanma, jürilerde görev alma, görevde bulunma ve beyazlarla evlenme hakkı.

İnandığı şey, tüm erkekler gibi Siyah erkeklerin de toplumdaki durumlarını iyileştirme ve emeklerinin meyvelerinden yararlanma hakkına sahip olduğuydu. Bu şekilde beyaz erkeklerle eşittiler ve bu nedenle kölelik doğası gereği adaletsizdi.

Özgürleşme konusundaki görüşleri gibi, Lincoln'ün Afrikalı Amerikalılar için sosyal ve politik eşitlik konusundaki konumu da başkanlığı boyunca gelişecekti. Hayatının 11 Nisan 1865'te yaptığı son konuşmasında, İç Savaş sırasında Birliğe hizmet etmiş herhangi bir Siyah adamın oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini söyleyerek sınırlı Siyah oy hakkını savundu.

DAHA FAZLA OKUYUN: Köleleştirilmiş Çiftler Yıkıcı Ayrılıklarla Karşı Karşılaştılar, hatta Aileyi Özgürlüğe Karşı Seçmekle Karşılaştılar

3. Lincoln, sömürgeleştirmenin kölelik sorununu çözebileceğini düşünüyordu.

Lincoln, kariyerinin büyük bölümünde sömürgeleştirmenin -ya da Afro-Amerikan nüfusunun çoğunluğunun Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmesi ve Afrika ya da Orta Amerika'ya yerleşmesi gerektiği fikrinin- kölelik sorunuyla yüzleşmenin en iyi yolu olduğuna inanıyordu. Onun iki büyük siyasi kahramanı, Henry Clay ve Thomas Jefferson, kolonizasyondan yanaydılar; ikisi de köleliğin çeşitli yönlerine karşı çıkan ama Siyah ve beyazların birlikte barış içinde yaşamasının hiçbir yolu olmadığını gören kölelerdi.

Lincoln ilk olarak 1852'de sömürgeleştirmeyi açıkça savundu ve 1854'te ilk içgüdüsünün “tüm köleleri serbest bırakmak ve onları Liberya'ya göndermek” olacağını söyledi (1821'de Amerikan Kolonizasyon Derneği tarafından kurulan Afrika devleti).

Yaklaşık on yıl sonra, 1862 Ağustos'unda ön Kurtuluş Bildirgesi'nin taslağını düzenlerken bile, Lincoln, Orta Amerika'da bir kolonizasyon planına desteklerini alma umuduyla Beyaz Saray'da özgürleştirilmiş Siyah erkek ve kadınlardan oluşan bir heyeti ağırladı. . Lincoln, iki ırk arasındaki "farklılıklar" ve beyazların Siyahlara karşı düşmanca tutumları göz önüne alındığında, "bu nedenle ikimiz için de ayrılmanın daha iyi olacağını" savundu.

Lincoln'ün kolonizasyona verdiği destek, Afrikalı Amerikalıların da beyazlar kadar ülkenin yerlisi olduğunu ve dolayısıyla aynı hakları hak ettiğini savunan Siyah liderler ve kölelik karşıtları arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Ön Kurtuluş Bildirgesini yayınladıktan sonra, Lincoln bir daha asla sömürgeleştirmeden bahsetmedi ve daha önceki bir taslakta bundan söz edilen bir söz, Ocak 1863'te nihai bildiri yayınlandığında silindi.

4. Kurtuluş askeri bir politikaydı.

İç Savaş temelde kölelik üzerine bir çatışmaydı. Bununla birlikte, Lincoln'ün bunu görme şekli, kurtuluş geldiğinde, kademeli olması gerekiyordu, çünkü en önemli şey Güney isyanının Birliği kalıcı olarak ikiye ayırmasını önlemekti. Ancak 1862'de İç Savaş ikinci yazına girerken, binlerce köleleştirilmiş insan Güney plantasyonlarından Birlik hatlarına kaçtı ve federal hükümetin bunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda net bir politikası yoktu. Lincoln, kurtuluşun Birliğe isyanı bastırmak için yeni bir insan gücü kaynağı sağlarken Konfederasyonu daha da zayıflatacağını gördü.

İZLE: Lincoln'ün Kurtuluş Bildirisi

Temmuz 1862'de cumhurbaşkanı, ön Kurtuluş Bildirgesi taslağını kabinesine sundu. Dışişleri Bakanı William Seward onu, savaş alanında Birlik için işler daha iyi gidene kadar beklemeye çağırdı, yoksa kurtuluş, yenilginin eşiğindeki bir ulusun son nefesi gibi görünebilir. Lincoln kabul etti ve yaz boyunca taslağı düzenlemeye geri döndü.

17 Eylül'de kanlı Antietam Savaşı Lincoln'e ihtiyaç duyduğu fırsatı verdi. 22 Eylül'de kabinesine ön bildiri yayınladı ve ertesi gün yayınlandı. Beyaz Saray'da tezahürat yapan bir kalabalık toplandığında, Lincoln bir balkondan onlara seslendi: "Yalnızca Tanrı'ya güvenebilirim, hiç hata yapmadım... Şimdi ülke ve dünya bu konuda hüküm vermeli."

5. Kurtuluş Bildirisi aslında tüm köleleştirilmiş insanları özgür bırakmadı.

Lincoln, Kurtuluş Bildirgesini askeri bir önlem olarak yayınladığından, Delaware, Maryland, Kentucky ve Missouri gibi hepsi Birliğe sadık olan sınır kölesi eyaletleri için geçerli değildi. (Missouri'nin aslında iki rakip hükümeti vardı; biri Birliğe sadık ve onun tarafından tanınan ve diğeri Konfederasyona sadık). Lincoln ayrıca, bu eyaletlerde beyaz insanların sadakatini kazanma umuduyla, zaten Birlik kontrolüne giren Konfederasyonun seçilmiş bölgelerini muaf tuttu. O halde, Özgürlük Bildirgesi pratikte tek bir köleleştirilmiş kişiyi hemen özgür bırakmadı, çünkü uyguladığı tek yerler federal hükümetin kontrolünün olmadığı yerlerdi - şu anda Birliğe karşı savaşan Güney eyaletleri.

Sınırlamalarına rağmen, Lincoln'ün ilanı, Lincoln'ün kölelik görüşlerinin evriminde çok önemli bir dönüm noktası ve İç Savaş'ın kendisinde bir dönüm noktası oldu. Savaşın sonunda, yaklaşık 200.000 Siyah erkek Birlik Ordusu ve Donanmasında hizmet edecek, kölelik kurumuna ölümcül bir darbe vuracak ve 13. Değişiklik ile nihai olarak kaldırılmasının yolunu açacak.

HISTORY Vault ile yüzlerce saatlik ticari videoya ücretsiz erişin. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.


Abraham Lincoln'ün ABD tarihi üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

Lincoln, defalarca ABD'nin en etkili başkanlarından biri olarak tanımlandı. Liderlik tarzı analiz edildi ve tarzının lehinde ve aleyhinde çeşitli tartışmalar yapıldı. Liderliğinin etkileyici yönlerinden biri disiplin duygusuydu. Böylece güçlü yönlerine odaklanabildi ve birçokları için İç Savaş sırasında ihtiyaç duyulan şey buydu.

Lincoln, başına gelen olaylar tarafından şekillendirildiğini iddia etti, tersi değil. Stratejisini incelersek, Lincoln'ü ve onun liderlik tarzını şekillendiren şeyin gerçekten de meydana gelen olaylar olduğunu söylemek doğru olur. Lincoln, liderlik stratejisini tasarlamak için geçmiş deneyimlerini, güçlü yanlarını ve kişisel ilkelerini kullandı. Bu anlamda Lincoln, iddia ettiği gibi olayların takipçisi değildi.

Kölelik, askeri liderlik ve sivil özgürlükler konusundaki politikaları, olayların sonucunu şekillendirmek için diğer şeylerin yanı sıra ilkelerini kullandığını gösteriyor. Lincoln, siyasette kelimelerin işlevini yeniden düzenledi. Hatta muhaliflerini ve meslektaşlarını eleştiren gazetelere isimsiz mektuplar bile yazdı. Ek olarak, kölelik konusundaki politikaları köleliğin sona ermesine yardımcı oldu. Kölelik eylemini haklı çıkarmanın ve Lincoln'ü insan hakları konusunda tutkulu kılanın bu özel eylem olduğunu iddia etmenin hiçbir yolu yoktur. Zaten insan hakları konusunda tutkuluydu ve bu yüzden köleliğin sona ermesi için savaştı. Olayların Lincoln'ün ilkelerini şekillendirmiş olabileceği fikrini tamamen reddetmek zordur. Geçmişteki olaylardan ders çıkaran ve bu deneyimleri mevcut fikirlerini şekillendirmek için kullanan insanları bulmak yaygındır.


Abraham Lincoln ve Köleliğin Sonu

Amerikalı köle için sizin 4 Temmuz'unuz odur. iğrenç barbarlık ve utanmaz ikiyüzlülük için Amerika üstündür.

Frederick Douglas, kaçan bir köle

BEN MÜLKİMİYİM.

Louisania'da 11 yaşından küçük siyahi bir çocuğun ailesinden alınıp satılması yasa dışı. Ama kimse bunu uygulamıyor. Köle satışlarının yarısından fazlası aileleri ayırıyor. Ebeveynlerin çocuklarına isim koyma hakları yoktur. Karışık ırk çocuklarının sayısı, köle kadınlara sistematik tecavüzün kanıtıdır.

Okumak ve yazmak haramdır. Ve tüm köleler, hangi efendinin onlara sahip olduğunu gösteren belgeler taşımalıdır. Her dört veya beş günde bir, plantasyon başına en az bir köle kırbaçlanır.
Bir köle kaçmaya çalışırsa, takipte kullanılan köpekler yakalandığında sakatlanır ve zamanında çekilmezse öldürür. Kaçmanın cezaları arasında dağlama, aşil tendonunun kesilmesi ve kulaklarının kesilmesi sayılabilir. Kuzeye ulaşmayı başaran bir kaçak çok fazla merhamet bekleyemez. 1857'de ABD Yüksek Mahkemesi, bir kölenin kişi değil, mülk olduğu için özgürlüğü için dava açamayacağını beyan eder.

Mayıs 1860'ta, beklenmedik bir aday Cumhuriyetçi adaylığı, Abraham Lincoln'ü kazandı. Güney, 1861'deki açılış konuşmasındaki protestolarına rağmen onu bir tehdit olarak görüyor.

Kölelik kurumunun bulunduğu Devletlerde doğrudan veya dolaylı olarak müdahale etme amacım yok. Bunu yapmak için yasal bir hakkım olmadığına inanıyorum ve böyle bir eğilimim de yok.

Ama konfederasyon zaten doğdu. Köle isyanları, din ve siyaset köleliği ortadan kaldırmayı başaramadı. İç Savaştan sağ çıkıp çıkamayacağı görülmeye devam etti. Dört ay içinde Lincoln, bir Generalin ABD'ye direnen köle sahiplerinin kölelerini serbest bırakma emrine karşı çıkar ve bunun onu tamamen kölelik karşıtı bir duruşa yönelteceğinden korkar. Ancak kısa süre sonra eski köleler çatışmada kanlarını döktüler. BBC programı, 'Abraham Lincoln: Aziz veya Günahkar', bunun Lincoln'ü değiştirdiğini iddia ediyor. 1863'te, son Kurtuluş Bildirisi köleleri özgürleştirdi. Ve savaşın sonunda, Lincoln'ün yalnızca köleliği sona erdirmeye değil, aynı zamanda 'siyah ırka' tam vatandaşlık sağlamaya kararlı olması muhtemeldir. Robert E. Lee'nin Konfederasyon'u fiilen teslim etmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra Lincoln suikaste uğradı. Savaş sonrası büyük Yeniden Yapılanma şimdi, dökülen kanın boşuna olmadığından emin olabilecek adam olmadan gerçekleşiyor.

Amerika'da kölelik bitti. Bununla birlikte, siyah Amerikalılara vatandaşlık görüntüsünün bile verilmesinden önce bir yüzyıl daha olacak.

Biliyor musun?

Abraham Lincoln göreve başlamadan önce ilk ölüm tehditlerini aldı. Kariyeri boyunca kendisine gönderilenlerin hepsini 'Suikast' adlı bir dosyada saklardı., İç Savaş'tan sadece birkaç yıl sonra, 1872'de Başkan Grant, bazı siyah şarkıcıları 'Fisk Jubilee Şarkıcıları' şarkı söylemeye davet etti. Kongre üyesi bir seyirci önünde. Ancak bu uyum gösterisinin arkasında, aslında, Washington'daki otellerinden, ayrımcılık geleneklerine karşı geldikleri için kovulmuşlardı.
Simon Schama: Bir Amerikan Geleceği


Kolonizasyon

Lincoln, Illinois, Peoria'daki 3 saatlik konuşmasında, kölelik hakkında o güne kadar yaptığı en kapsamlı konuşmasını yaptı. Köleliğe karşı ahlaki, yasal ve ekonomik argümanlar sundu. Köleliği ahlaki olarak yanlış ilan ederken, politik olarak ne yapılması gerektiğini tam olarak bilmediğini de itiraf etti. O, kolonizasyonun çözümü sağlayacağına inanıyordu ve kariyerinin çoğu için.

"Bana tüm dünyevi güç verilseydi, mevcut kurumla ilgili olarak ne yapacağımı bilemezdim. İlk dürtüm, tüm köleleri serbest bırakmak ve onları kendi anavatanlarına Liberya'ya göndermek olurdu. Ancak bir anlık yansıma beni, yüksek umut ne olursa olsun (sanırım) bunda olabileceğine, uzun vadede, ani uygulamasının imkansız olduğuna beni ikna ederdi.”

Amerikan Kolonizasyon Derneği

Henry Clay, 1816'da Amerikan Kolonizasyon Derneği'nin kurulmasına ve başkanı olmasına yardımcı oldu.

Amerikan Kolonizasyon Derneği (ACS), Aralık 1816'da bir Presbiteryen bakanı olan Robert Finley ve Henry Clay, James Monroe, Andrew Jackson, Daniel Webster, Francis Scott Key ve Bushrod Washington gibi bir grup etkili adam tarafından kuruldu. Dernek üyelik satarak para topladı ve özgür siyah erkekleri Afrika'ya taşıma çabasında kongreden 100.000 dolar toplamak için üyelerinin etkisini kullandı.

Ocak 1820'de Elizabeth, 88 özgür Afrikalı Amerikalı ile Afrika'ya giden ilk gemi oldu. Bir yerleşim kurdukları Liberya sahiline geldi. Çoğu hastalıktan bağışık olmadığı için öldü. 1822'de toplum, ACS tarafından yönetilen Liberya adını verdikleri bir koloni kurdu. Sonraki yirmi yıl boyunca koloni büyümeye ve ekonomik istikrar sağlamaya devam etti. 1847'de Liberya yasama organı bağımsızlığını ilan etti ve Joseph Jenkins Roberts'ı ilk cumhurbaşkanı olarak seçti. 1867'de ACS, Liberya'da 13.000 Afrikalı Amerikalıyı yeniden yerleştirmişti.

ACS üyeleri kölelik karşıtı, Quakerlar ve Evanjeliklerdi ve Afrika'ya geri gönderilmeleri halinde siyahların kölelik ve ırkçılıktan uzakta daha mutlu bir yaşam sürebileceği inancını paylaştılar. Sömürgeleştirmenin diğer destekçileri, artan siyah nüfustan kurtulmanın ve daha homojen bir Avrupa Amerikan toplumuna sahip olmanın bir yolu olduğuna inanıyorlardı.

Lincoln'ün kölelik ve kolonizasyon konusundaki erken görüşü

Kolonizasyon, kademeli ve gönüllü göçü destekleyen Thomas Jefferson ve Amerikan Kolonizasyon Derneği'nin kurucusu Henry Clay ile paylaştığı bir inançtı.

Liberya, Afrika'nın ilk cumhuriyetiydi. 1822'de Afrika kökenli Amerikalı göçmenlerle kuruldu.

Lincoln'ün siyahlar ve beyazların kölelik, kolonizasyon ve sosyal ve politik eşitliği konusundaki görüşü yıllar içinde gelişecekti. Genç bir adam olarak ve hayatının sonuna kadar kölelikten nefret etti ve ahlaki olarak inançlarıyla bağdaşmadığını düşündü. Lincoln, tüm erkeklerin eşit yaratıldığına inanıyordu, ancak siyahların ve beyazların fiziksel farklılıkları nedeniyle asla bir arada yaşayamayacağını (18 Eylül 1856'da Charleston, Illinois'deki konuşmasında belirtildiği gibi) ve siyasi ve sosyal eşitliğe asla ulaşamayacaklarını düşünüyordu. Kolonizasyon, köleliğe çözüm sağladı. Siyah askerlerin Birlik için savaşıp hayatlarını verdiği iç savaş sırasında inancı değişecekti.

1846'da Lincoln kongrede görev yaparken, kölelik yanlısı ve karşıtı tartışmalar daha önemli hale geliyordu. Lincoln, özgür bir Amerikan toplumunda köleliğe rasyonel bir bakış açısı aradı. Henry Clay'in Liberya'ya kolonizasyon ilkesi hakkındaki görüşünü paylaştı ve zamanla Güneyli köle sahiplerinin Afrika'ya geri dönerlerse kölelerini azat etmeye istekli olacağına inanıyordu. Lincoln, özgür beyaz emekle rekabet etmek zorunda kalmayacakları için kolonizasyonun kuzeyde destek bulacağına inanıyordu. Ancak Lincoln, mesafenin ve ulaşım maliyetinin caydırıcı olduğunu anlamıştı. Diğer birçok sömürgeci gibi zorla sınır dışı edilmeyi desteklemedi.

Lincoln'ün başkanlık döneminde kolonizasyon çabaları

Başkanlığının başında Lincoln, bir kolonizasyon planına yönelik önemli adımlar attı. İç savaş sırasında güneyde serbest bırakılan eski kölelerin kuzeye sığınmaları pratik bir önlem olarak görülüyordu. Kuzeyde ırkçılık ve işsiz kalacakları ve ücretleri düşürecekleri korkusu yaygındı, bu nedenle ABD dışındaki kolonilere göçü desteklemek bu sorunu hafifletmek için rasyonel bir çözüm gibi görünüyordu. Hür adamlar yeni serbest bırakılan kölelere de katılabilirlerdi. Kolonizasyon projesini denetlemek için Başkan Lincoln, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç Bürosu'nu kurdu.

Kolonizasyon Fonu

Nisan 1862'de Washington DC'de kölelik kaldırıldı ve kongre yeni serbest bırakılan kölelerin yeniden kolonileştirilmesi için 100.000 $'ı onayladı. İkinci Müsadere Yasası'nın yayınlanmasından kısa bir süre sonra. ABD'yi Liberya'ya veya Orta Amerika'daki diğer bölgelere bırakmak isteyen Afrikalı Amerikalıların yeniden sömürgeleştirilmesini destekledi. Kongre, daha önce onaylanan 100.000 dolara ek olarak 500.000 dolarlık bir kolonizasyon fonunu onayladı.

İkinci Müsadere Yasası

İkinci Müsadere Yasası, ABD'yi Liberya'ya veya Amerika'daki diğer kolonilere bırakmak isteyen Afrikalı Amerikalıların yeniden sömürgeleştirilmesini destekledi.

İkinci Müsadere Yasası'nın 12. Bölümü şunları belirtti:

"Ve daha sonra yasalaştırılırsa, Amerika Birleşik Devletleri Başkanının işbu belgeyle Afrika ırkından bu tür kişilerin Birleşik Devletler sınırlarının ötesindeki bazı tropik ülkelerde taşınması, kolonileştirilmesi ve yerleşimi için hükümler koymaya yetkili olduğu, Bu kanun hükümlerine göre özgür, göç etmeye istekli olabilecekleri gibi, özgürlerin tüm hak ve ayrıcalıklarıyla aynı ülke içinde korunmaları ve yerleşmeleri için önce söz konusu ülkenin hükümetinin onayını aldıktan sonra.”

Panama'daki Chiquiri Eyaletindeki Koloni

İlk kolonizasyon projesi, 1861'de, uzak Liberya'dan ziyade Amerika'da daha yakın bir koloninin fizibilitesini incelemek içindi. Panama'daki Chiquiri Eyaleti uygun bir seçenek olarak görülüyordu. Plan, Orta Amerika hükümetlerinin 1850 Clayton Bulwer Antlaşması'nın ABD ve İngiltere'nin Orta Amerika'yı sömürgeleştirmesini yasakladığını protesto etmesiyle durduruldu.

Ile de Vache

Başkanlık seçimleri yaklaşırken Lincoln, kurtuluşu muhafazakarlar için daha kabul edilebilir kılmak için kurtuluşu kolonizasyonla ilişkilendirme ihtiyacı hissetti. Kolonizasyon, İç Savaş sırasında serbest bırakılan kölelerle ne yapılacağı meselesiyle uğraşırken siyasi bir araç haline geldi.

Panama'daki Chiquiri kolonizasyon projesinin başarısızlığından sonra Lincoln, göçmenleri kabul etmeye istekli bir ülke ile diplomatik olarak çalışmanın yollarını bulmaya çalıştı. Bir arazi geliştiricisi olan Bernard Kock, Haiti ile bir anlaşma elde ettiğini iddia etti ve Aralık 1863'te, Başkanın Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlamasından bir aydan kısa bir süre önce, 5.000 Afrikalı Amerikalıyı Ile de Vache'ye taşımak için bir sözleşme imzalandı. Başlangıçta onaylanan 5.000 kişiden yalnızca 500'ü kaldı. Adaya göç edenler mahsur kaldı, birçoğu bağışıklığı olmayan hastalıklardan öldü ve diğerleri bir yıl sonra ABD Donanması tarafından kurtarıldı.

13 Haziran 1863'te Lincoln, İngiliz Honduras ile Belize'ye özgür köleler göndermek için bir anlaşma imzaladı. Ancak İngilizler, İç Savaşta tarafsızlık iddiasıyla anlaşmadan çekildi.

Yanlış yönetim, yolsuzluk ve idari engeller Lincoln'ün kolonizasyon projesini mantıksız hale getirdi. Lincoln, 1864'te bir ara kolonizasyon fikrinden vazgeçti çünkü bunun pratik bir plan olduğunu ve ülkenin onların Birlik güçlerine katılmasından fayda sağlayacağını anladı. İç Savaş sırasında ABD Ordusu ve Donanması saflarına katılan Afrikalı Amerikalılar, Lincoln'ü bu adamların özgürlükleri ve eğer şans verilirse Birliğin özgürlüğü için savaşmaya istekli olduklarına ikna etti. Azatlıların Afrika'yı vatanları olarak görmedikleri, Amerika'da doğup büyüdükleri için kolonizasyon planı asla işe yaramayacaktı.

İç Savaşın sonunda ve suikastından önce Lincoln, Afrikalı Amerikalılara oy kullanma hakkı vermeyi de içeren yeniden yapılanma planlarını kamuoyuna açıkladı.


Abraham Lincoln'ün Kölelik Hakkında Ne Düşündüğü - TARİH

Lincoln'ü Çevrimiçi Öğrenmek


Kölelik, Kaçak Köle Yasası, Yeraltı Demiryolu ve
Kuzey Devletlerinin Kara Kodları

Abraham Lincoln Köleliği Nasıl Sonlandıracağını Düşünüyor

"Abraham Lincoln'den genellikle "Büyük Özgürleştirici" olarak bahsedilir, ancak yine de, tüm hayatı boyunca özgürleşme için alenen çağrıda bulunmadı. Lincoln kamu kariyerine kendisinin "kölelik karşıtı" olduğunu iddia ederek başladı - köleliğin yayılmasına karşıydı ama hemen özgürleşme çağrısında bulunmadı. Aktif bir "Kölelik Karşıtı" değildi.
Bununla birlikte, "kölelik karşıtı" olarak başlayan adam sonunda, isyan halindeki eyaletlerdeki tüm köleleri özgürleştiren Kurtuluş Bildirgesi'ni yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliği ortadan kaldıran 13. Değişikliği şiddetle destekledi ve hayatının son konuşmasında oylamanın Afrikalı Amerikalılara genişletilmesini tavsiye etti." Amerika'nın özgürlük tarihini kapsayan Henry Ford videosunu ziyaret edin.

Abraham Lincoln'ün (sözlü ve yazılı) gerçek sözlerini kullanarak, kölelik konusunda Başkan olarak nasıl durduğunu öğrenebiliriz. Bu sorun nedeniyle bir İç Savaş devam ediyordu.

KAYNAK: 1858 Etkinlik ve Kaynak Sitesinin Lincoln-Douglas Tartışmaları
Abraham Lincoln'ün İç Savaş Öncesi kölelik hakkındaki görüşleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için.

GÖREV 1:
Abraham Lincoln'ün kariyeri boyunca yaptığı yukarıdaki seçilmiş okumalarda, onun kölelik/eşitlik/bireysel haklar konusundaki tutum ve duygularında bir değişiklik görebilirsiniz. 1850'lerin siyasi liderinin, hatta Abraham Lincoln'ün bile nasıl onlar gibi düşünebildiğini anlamak zor. Amerika 19. yüzyılın ortalarında tamamen farklı bir değer sistemindeydi. Kölelik, özellikle Pamuk Çırçırının geliştirilmesinden sonra, Güney'de çok önemli bir ekonomik sorundu. Köle temel olarak bir yatırım, araç ve işçi olarak kabul edildi. Güneyli politikacılar köle sahibi olma hakkını koruma konusunda kararlıydılar.

Bir ABD Başkanı, Güneyli bir plantasyon sahibi/köleli bir çiftçi, bir kuzeyli, kuzey ve sınır eyaletlerinde yoksul bir beyaz çiftçi rolünü üstlenin ve KÖLELİK veya KÖLELİKLE KARŞILAŞTIRMA konusunda nerede olduğunuza karar verin. Ayrıca, köleliğin daha sonra eyalet olmak üzere yeni Bölgelere yayılması konusuna karar vermeniz gerekecek.

Şimdi ABD'de köleliğe neden izin verildiğini anlamak zor. Neden büyüdü ve Güney'de bu kadar önemli hale geldi? Bazı Kuzeyliler Güney'de köleliğin sona ermesinden neden korktular? Başkan Lincoln kölelik konusunda ne yaptı?


Lincoln'ün Köleliğin Ahlakını Kendisiyle Tartıştığı Mektup

Bir braham Lincoln, yalnızca gözleri için sayısız özel not yazdı ve karşılaştığı sayısız sorun ve sorunla ilgili fikirleri ve içgörüleri yakalamak için sözcükleri karaladı. Hiç kimsenin onları okumasını beklemeden, onları tarihsiz, isimsiz, imzasız bıraktı. Bu notlarla meşgul olmak, çoğu tarih meraklısının varlığından haberdar olmadığı bir dünyaya girmek gibidir. Kötü şöhretli özel başkan hakkında bize söyleyebilecekleri yeni bir şey var mı?

Onları okumak, Lincoln'ün kölelik sorunuyla boğuştuğu, ikili meslekleri olan avukat ve politikacılar hakkında derinlemesine düşündüğü, Cumhuriyetçi partinin doğuşunu çevreleyen engeller üzerine derinlemesine düşündüğü, öfkesini önde gelen kölelik yanlısı yazarlara saldığı sırada, Lincoln'ün omzunun üzerinden bakmaktır. , ve İç Savaşta Tanrı'nın varlığı hakkında teolojik bir ruminasyona girer.

Bu fragmanlar, aydınlatıcı içeriklerinin ardında, Lincoln'ün çevik zekasının bir kanıtıdır. Hayatta kalan bir parça lirik, genellikle Lincoln ile ilişkili olmayan bir stil. Birçoğu akıl yürütmede tümdengelimlidir; sormak, meydan okumak, araştırmak ve analiz etmek için mantığı kullanır. Deneyimli bir avukat olarak, bir konu hakkında kendi bakış açısını ifade etmeden önce, genellikle bir rakibin argümanının mantığını ilerleterek bir nota başlar. Lincoln, genellikle, soruşturma altındaki sorunun bir çözümüyle sonuca varır veya gelecekteki bir eylem planı önerir.

Hayatta kalan 111 nottan hepsi kitabımda ilk kez basıldı Lincoln Özelde, Lincoln'ün 1850'lerde köleliğin ulusun batı bölgelerine yayılmasına karşı savaşmak için yeniden siyasete girmesine en büyüleyici odaklardan bazıları. Kendine yazdığı bu notta, Lincoln'ün davayı yürüten avukat olarak mahkeme salonunun zemininde volta attığını hayal edebilirsiniz. Hayali rakibini dinlemek: &ldquoSen diyorsun&rdquo &ldquoSen demek istiyorsun&rdquo sonra geri itiyor: &ldquoAma sen diyorsun.&rdquo

A., ne kadar kesin olursa olsun, B'yi köleleştirebileceğini kanıtlayabilirse.&mdashneden B. aynı argümanı kapmayabilir ve aynı şekilde kanıtlamayabilir, A'yı köleleştir?&mdash

A. beyaz, B. siyah diyorsunuz. Bu renktir, sonra daha hafiftir, esmeri köleleştirme hakkı? Dikkatli ol. Bu kurala göre, tanıştığın ilk erkeğin kölesi olacaksın, kendi cildinden daha açık tenli olacaksın.

Tam olarak rengi kastetmiyorsunuz?&mdashBeyazların entelektüel olduğunu mu kastediyorsunuz? siyahların üstleri ve bu nedenle onları köleleştirme hakkı var mı? Almak tekrar ilgilen. Bu kurala göre, tanıştığınız ilk erkeğin kölesi olacaksınız. akıl seninkinden üstün.

Ama siz söyleyin, bu bir ilgi meselesi ve eğer yapabilirseniz faiz, başkasını köleleştirme hakkına sahipsiniz. Çok iyi. Ve eğer yapabilirse bu onun çıkarına, seni köleleştirmeye hakkı var.

Köleliğin art arda üç gerekçesinde Lincoln, her bir kölelik yanlısı argümanı kendi üzerine geri çevirir ve her gerekçedeki temel çelişkiyi gösterir: renk, zeka veya çıkar gibi, sahibini köle yapmak için kolayca tersine çevrilebilir.

Bunca yıl Lincoln'ü inceledikten sonra, notlarının gizli dünyasına daldığımda, kendimi birçok yönden tamamen yeni bir adamla karşı karşıya buldum.


Abraham Lincoln'ü Köleliği Sonlandırmaya İkna Eden Harita

S lavery, insanlığın en kötüsünü getirdi, çünkü bunun bir insan olarak bir başkasına yapabileceğiniz en kötü eylem olduğuna inanıyorum. İnsanlık, her açıdan özgürlük ve kendi rasyonel kararlarını verebilme ile ilgili olmalıdır. Köleliğin tamamen ortadan kaldırılmasının bu kadar uzun yıllar alması oldukça iç karartıcı, ancak Abraham Lincoln'e karşı saygılı olmalıyız, köleliğin ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adımı atan kişi oydu.

Yukarıda görebileceğiniz harita, 1861'de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sahil araştırması tarafından üretildi ve 1860'taki bir nüfus sayımı raporuna dayanılarak oluşturuldu. Harita, barındırdıkları köle yüzdesine göre Amerika'daki tüm eyaletleri temsil ediyor. içlerinde. Böyle bir harita oluşturmak, mutlaka ajansın iş tanımında yer almıyordu.

Ajansa müteşekkir olmalıyız, ancak bu durumda gerçekten teşekkür etmemiz gereken kişi, Başkan Thomas Jefferson'dur, çünkü o, nüfusu saymakla görevlendirilen böyle bir ajans türü yaratacak bir eylemi imzalayan kişidir. Birleşik eyaletlerin.

Abraham Lincoln, 20 Aralık 1860'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildi. Seçim kampanyası sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kölelik kurumuna müdahale etmeyeceğini belirtmişti. Ancak Amerika'da köleliğin ne kadar ciddi olduğuna dair önemli bir temsili olan bu haritaya bir bakış attığında fikrini değiştirdi ve daha önce söylediklerinin aksini yaptı.

Bu adam, kuruluşundan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanıydı. Köleliğe son vermesiyle çok iyi bilinmesinin yanı sıra, Amerikan İç Savaşı sırasında Birliği korumasıyla da tanınır. Ne yazık ki, tüm bu iyi işler ve başarılardan sonra 1865'te Washington D.C.'de suikaste uğradı.

Burada, haritada sunulan her bir durumun rengine göre yüzdeyi - veya en azından yuvarlamanız gereken sayıyı - gösteren harita başlığını sunduk. Gördüğünüz gibi bazı eyaletler gerçekten kötü durumdaydı, özellikle merkeze yakın ve biraz Batı'da, bazı eyaletlerin nüfusunun %90'ından fazlasının köle olduğu bildiriliyor.

Lincoln, Teksas çevresindeki büyük köle nüfusuna bakıyordu ve bu sayıların (yüzdelerin) gerçekten doğru olduğuna gözlerine inanamadı. Haritanın geçerliliğini kontrol ettikten sonra onun için bir şey tıklandı. Dünyanın dört bir yanında köleleştirilmiş, hayvan sürülerinden daha kötü bir hayat yaşayan milyonlarca insanı düşündü.

Bazı insanları etkileyebileceğini bildiği dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu için bir şeyler yapması gerektiğini gördü. Ancak, köle ticareti yapanların ve onları pamuk tarlalarında kullananların zihinlerini değiştirmenin çok zor olacağını da biliyordu, çünkü gördükleri tek şey maddi kazançtı.

Yukarıdaki görüntü, Amerika'da çoğu pamuk tarlasının ve çiftliğinin bulunduğu bölgeyi temsil etmektedir. Bunlar aynı zamanda en fazla sayıda köle barındıran alanlardır. Lincoln yılanın başını biliyordu, ancak onu ısırmadan kesmeyi başaramadı.

Bu harita aynı zamanda İç savaşın kazanılmasına da yardımcı oldu, ancak en önemli sonucu, özgürleşmenin savaşın gidişatını nasıl etkileyeceğinin belirlenmesiyle Abraham Lincoln'ün köleliğe bir son vermesi olmaya devam ediyor. 1 Ocak 1863'te yürürlüğe giren Özgürlük Bildirgesi işte böyle doğdu. Bu yasa, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kölelerin sonsuza kadar özgür bırakılacağını ilan etti.


Alıntı: 'Ateşli Deneme'

Ateşli Yargılama: Abraham Lincoln ve Amerikan KöleliğiEric Foner tarafındanCiltli, 448 sayfaW.W. Norton ve Co.Liste Fiyatı: 29,95 $

"Doğal olarak kölelik karşıtıyım. Kölelik yanlış değilse, yanlış olan hiçbir şey yoktur. Böyle düşünmediğimi ve hissetmediğimi hatırlamıyorum." Abraham Lincoln'ün Amerikan İç Savaşı'nın üç yılında Nisan 1864'te yazdığı vurgulu beyanının samimiyetinden şüphe etmek için hiçbir neden yoktur. Ancak erken yaşamının çoğunda olduğu gibi, kölelik hakkındaki düşüncelerinin ve duygularının kökenleri gizemle örtülmeye devam ediyor. Lincoln, köleliğin yaşayan bir varlık olduğu ve hem derinden kökleşmiş ırkçılığın hem de çeşitli kölelik karşıtı duyguların geliştiği bir dünyada büyüdü. Hayatının sonlarına kadar, köle ya da özgür, siyah insanlarla sadece ara sıra teması oldu. Daha sonraki yıllarda, kölelik, köleler ve özgür Afrikalı-Amerikalılarla ilk karşılaşmaları hakkında neredeyse hiçbir şey söylemedi. Bununla birlikte, 1830'larda önde gelen bir Illinois politikacısı olarak ortaya çıktığında, erken yaşamının birikimli deneyimleri Lincoln'ün kendisini ara sıra bir kölelik eleştirmeni olarak tanımlamasına neden oldu. His early encounters with and responses to slavery were the starting point from which Lincoln's mature ideas and actions would later evolve.

Abraham Lincoln was born in 1809 in a one-room Kentucky log cabin. When he was seven, his family moved across the Ohio River to southwestern Indiana, where Lincoln spent the remainder of his childhood. In 1830, when Lincoln was twenty-one years old and about to strike out on his own, his father moved the family to central Illinois. Here Lincoln lived until he assumed the presidency in 1861.

At the time of Lincoln's birth and for most of the antebellum era, about one-fifth of Kentucky's population consisted of slaves. Outside a few counties, however, Kentucky slaveholders were primarily small farmers and urban dwellers, not plantation owners. Substantial parts of the state lay outside the full grip of slave society, "tolerating slavery, but not dominated by it." Kentucky formed part of the Border South, the northernmost belt of slave states that would play so crucial a role in the early years of the Civil War. Hardin County, where the Lincolns lived, lay south of the Ohio River in west-central Kentucky. In 1811 its population of around 7,500 included over 1,000 slaves, most of whom labored either on small farms or on the Ohio River. Kentucky at this time was an important crossroads of the domestic slave trade. The Lincolns' farm on Knob Creek lay not far from the road connecting Louisville and Nashville, along which settlers, peddlers, and groups of shackled slaves regularly passed.

As an offshoot of Virginia, Kentucky recognized slavery from the earliest days of white settlement. The state's first constitution, written in 1792, prohibited the legislature from enacting laws for emancipation without the consent of the owners and full monetary compensation. In 1799, when a convention met to draft a new constitution (the first one being widely regarded as insufficiently democratic), a spirited debate over slavery took place. The young Henry Clay, just starting out on a career that would make him one of the nation's most prominent statesmen (and Lincoln's political idol), published a moving appeal asking white Kentuckians, "enthusiasts as they are for liberty," to consider the fate of "fellow beings, deprived of all rights that make life desirable." He urged the convention to adopt a plan of gradual emancipation. Clay's plea failed, but antislavery delegates did succeed in putting into the constitution a clause barring the introduction of slaves into the state for sale, although this soon became a dead letter. On one point, however, white Kentuckians, including emancipationists, agreed: they did not desire a free black population. In 1808, the year before Lincoln's birth, the legislature prohibited the migration of free blacks into Kentucky. When Lincoln was a boy, the state's population of 410,000 included only 1,700 free persons of color, 28 of whom lived in Hardin County.

By the early nineteenth century, emancipationist sentiment had waned, but in some parts of Kentucky, including Hardin, disputes about slavery continued. The first place to look for early influences on Lincoln is his own family. Some of Lincoln's relatives owned slaves—his father's uncle, Isaac, had forty-three when he died in 1834. But Lincoln's parents exhibited an aversion to the institution. The South Fork Baptist Church to which they belonged divided over slavery around the time of Lincoln's birth the antislavery group formed its own congregation, which his parents joined. However, as strict Calvinist predestinarians who believed that one's actions had no bearing on eventual salvation, which had already been determined by God, Lincoln's parents were not prone to become involved in reform movements that aimed at bettering conditions in this world.

In a brief autobiography written in 1860, Lincoln recounted that his father moved the family to Indiana "partly on account of slavery." His main reason, however, Lincoln quickly added, was "land titles." Land surveys in Kentucky were notoriously unreliable and landownership often precarious. To purchase land in Kentucky, according to a visitor in the 1790s, was to buy a lawsuit. During Lincoln's boyhood, his father Thomas Lincoln owned three farms but lost two of them because of faulty titles. In Indiana, however, thanks to the federal land ordinances of the 1780s, the national government surveyed land prior to settlement and then sold it through the General Land Office, providing secure titles. When the War of 1812 destroyed Indians' power in much of the Old Northwest, their land, appropriated by the United States, became available for sale. Thousands of settlers from the Border South, among them Lincoln's family, moved across the Ohio River to occupy farms. "Kentucky," the saying went, "took Indiana without firing a shot."

In Indiana and Illinois, where Lincoln lived from ages seven to fifty-one, the Northwest Ordinance of 1787 had prohibited slavery. Throughout the pre–Civil War decades, intrepid slaves tried to make their way across the Ohio River in search of liberty. Nonetheless, the Ohio did not mark a hard and fast dividing line between North and South, slavery and freedom. For many years it was far easier for people and goods to travel between Kentucky and southern Indiana and Illinois than to the northern parts of these states. Slave-catchers, too, frequently crossed the river, searching for fugitives.

Before the War of 1812, the Old Northwest was a kind of borderland, a meeting-ground of Native Americans and various people of English, French, and American descent where geographical and cultural boundaries remained unstable. The defeat of the British and their ally Tecumseh, who had tried to organize pan-Indian resistance to American rule, erased any doubt over who would henceforth control the region. But a new borderland quickly emerged. When Lincoln lived there, the southern counties of Indiana and Illinois formed part of a large area that encompassed the lower parts of the free states and the northernmost slave states. This region retained much of the cultural flavor of the Upper South. Its food, speech, settlement patterns, architecture, family ties, and economic relations had much more in common with Kentucky and Tennessee than with the northern counties of their own states, soon to be settled by New Englanders. The large concentration of people of southern ancestry made Indiana and Illinois key battlegrounds in northern politics as the slavery controversy developed. Here, a distinctive politics of moderation developed. On the eve of the Civil War, a writer in far-off Maine described the southern Northwest as "a sort of belt or break-water between the extremes of the North and South."

In the decade before the Civil War, the population exploded in northern Illinois. But because they had been settled first, the southern counties long shaped the state's public life. Of the first seven governors, six had been born in a slave state. In 1848, more members of the Illinois legislature and constitutional convention hailed from Kentucky than from any other state. As late as 1858, during his campaign for the U.S. Senate, Lincoln made a point of affirming his geographical roots to voters in southern Illinois: "I was raised just a little east of here. I am a part of this people." By then, however, the southern counties had been eclipsed politically and economically by northern Illinois.

Many pioneer settlers in Indiana and Illinois, like the Lincoln family, carried with them an aversion to slavery. Richard Yates, the Kentucky-born Civil War governor of Illinois, spoke of his view of slavery in words much like Lincoln's: "The earliest impressions of my boyhood were that the institution of slavery was a grievous wrong." Peter Cartwright, a Methodist preacher and political leader whom Lincoln defeated for Congress in 1846, later wrote that he emigrated from Tennessee in 1824 to "get entirely clear of the evil of slavery." Such men viewed slavery less as a moral problem than as an institution that degraded white labor, created an unequal distribution of wealth and power, and made it impossible for nonslaveholding farmers to advance.

Since the eighteenth century, slavery had existed in the region. And despite the Northwest Ordinance, its death was long in coming. In Indiana, the territorial governor William Henry Harrison, the son of a Virginia planter, led an unsuccessful drive to have Congress suspend its ban on slavery, arguing that only in this way could the area's future economic growth be ensured. But antislavery settlers, organized as the Popular party and claiming to defend the interests of small farmers against "Virginia aristocrats," won control of the territorial legislature and foiled Harrison's plans. When Indiana drafted a constitution in 1816, the year the Lincoln family moved into the state, it prohibited slavery.

Even though slavery was theoretically illegal in Illinois under the Northwest Ordinance, Ninian Edwards, the territorial governor between 1809 and 1816 (whose son became Lincoln's brother-in-law), advertised for sale twenty-two slaves, along with "a full blooded horse" and "a very large English bull." The Illinois constitution of 1818 prohibited slaves from being "hereafter . . . introduced" but did not declare free those already living in the state. As late as 1840, the census counted 331 slaves in Illinois. Illinois allowed slaveowners to sign supposedly voluntary indentures with black laborers brought in from other states, effectively keeping them in bondage. For many years, newspapers carried notices for the buying and selling of these "servants."

In 1818, the Virginian Edward Coles brought his slaves to Illinois, freed them, and settled each family on 160 acres of land. Coles was elected governor of Illinois in 1822 and fought a determined battle against efforts to amend the state constitution to introduce slavery. After an electoral campaign in 1824, in which debate centered on the relative benefits of free and slave labor and charges that proslavery forces wished to substitute aristocracy for democracy, the voters of Illinois turned down a proposal for a new constitutional convention. Lincoln was not yet a resident of the state. But one thing that he concluded from this history was that direct political action against slavery, not simply an unfavorable soil or climate, had been necessary to keep the institution out of the Old Northwest.

Hostility to slavery did not preclude deep prejudices against blacks. The early settlers wanted Indiana and Illinois to be free of any black presence. John Woods, an English farmer who settled in Illinois, wrote in 1819 of his neighbors: "Though now living in a free state, they retain many of the prejudices they imbibed in infancy, and still hold negroes in the utmost contempt." Like Kentucky, Indiana and Illinois did everything they could to discourage the growth of a free black population. The constitutions under which they entered the Union offered liberal voting rights to whites but barred blacks from suffrage. Laws in both states prohibited blacks from marrying whites or testifying in court against them, and made it a crime to harbor a fugitive slave or servant or to bring black persons into the state with the intent of freeing them, as Governor Coles had done. The public schools excluded black children.

Before the Civil War, Illinois was notorious for its harsh Black Laws, "repugnant to our political institutions," said Governor Coles, who tried unsuccessfully to have the legislature modify them. One law declared that young apprentices must be taught reading, writing, and arithmetic "except when such apprentice is a negro or mulatto." Another required any black person who entered Illinois to post a $1,000 bond. "In consequence of these salutary arrangements," a periodical devoted to attracting investment and immigration to the state proudly declared, Illinois "has not become a retreat for runaway slaves, or free negroes." Later, the 1848 constitutional convention authorized a referendum on a provision empowering the legislature to bar all free black persons from entering the state. It received 70 percent of the vote, and five years later the lawmakers enacted a "Negro exclusion" law. Although the legislature eventually restricted the use of indentures, in the 1830s and 1840s it remained legal to bring blacks under the age of fifteen into Illinois as servants and then to sell them. "Illinois," declared the abolitionist weekly The Liberator in 1840, "is, to all intents and purposes, a slaveholding state."

The historical record contains very little information about Lincoln's early encounters with slavery or black persons. As a young child in Kentucky, he may have seen groups of chained slaves pass near his house on their way to the Lower South. He could not have had much direct contact with blacks in Indiana. In 1830, on the eve of the family's departure for Illinois, the census reported no slaves and only fourteen free blacks in Spencer County, where the Lincolns lived. When he settled in Sangamon County, Illinois, the population of around 12,000 included only thirty-eight blacks. When Lincoln moved to Springfield in 1837, the town's eighty-six blacks comprised less than 5 percent of its residents.

Lincoln's first real encounter with slavery -- the heart of the institution, rather than its periphery -- came on two journeys down the Ohio and Mississippi rivers in 1828 and 1831, when he helped transport farm goods for sale in New Orleans. Lincoln and his companions made the southbound voyage by flatboat and returned north by steamboat (although on the second occasion, Lincoln walked home from St. Louis). Their trip exemplified how the market revolution of the early nineteenth century was simultaneously consolidating the national economy and heightening the division between slave and free societies. In the North, the building of canals and the advent of steamboats and, later, railroads set in motion economic changes that created an integrated economy of commercial farms and growing urban and industrial centers. In the South, the market revolution, coupled with the military defeat and subsequent removal of the Native American population, made possible the westward expansion of the slave system and the rise of the great Cotton Kingdom of the Gulf states. Southern society reproduced itself as it moved westward, remaining slave-based and almost entirely agricultural, even as the North witnessed the emergence of a diversified, modernizing economy. Eventually, the clash between societies based on slave and free labor would come to dominate American life and shape the mature Lincoln's political career.


The Impact of Lincoln

Abraham Lincoln is revered as a great American leader which is mainly attributed to the Emancipation Proclamation issued on January 1st, 1863. Bu icra emri led to the dissolution of slavery and was recognized in its entirety on June 19th, 1865. Union Army General, Gordan Granger, led his troops into Galveston, Texas to announce freedom from slavery to the final territory of enslaved individuals that had been uninformed of the decree which had initially been communicated nearly 2 1/2 years prior.

The importance of this historical period is undeniable and the recognition allocated to President Lincoln is indisputable despite the pretentious logic which directed this commitment. To understand my viewpoint, I must provide details prior to this monumental achievement.

Açık March 4, 1861, President Lincoln delivered his 1st inaugural address after being elected 16th President of the United States. In a particularly notable assertion directed to the southern states, he proclaimed, “I have no purpose, directly or indirectly to interfere with the institution of slavery in the States where it exists. I believe I have no lawful right to do so, and I have no inclination to do so.” This sentiment was not changed by the onset of the Civil War which began a short time later on April 12, 1861. It is commonly believed that the Civil War began over the moral issue of slavery, but as President Lincoln illustrated just over a month before the start of the war, he believed he had no lawful right or inclination to interfere with slavery in the states it existed. While slavery was a focal point, economics as well as the political authority over the institution of slavery was the primary basis of the war. Lincoln believed that it was his duty as president to preserve the Union at all costs which is the main reason he opposed the secession of the southern states.

So what led to Lincoln’s decision to free the slaves? As the war raged on for longer than the Union expected, Lincoln felt the weight of it entirely. He realized that the emancipation of the slaves could impart advantageous impressions, in terms of Europe, being they had chosen to remain impartial. Even with Europe claiming their neutral view toward the war, the British still contributed to the Confederacy by sending much-needed supplies and by allowing the development of Confederate warships in English waters. Lincoln also knew that by freeing the slaves he would be adding recruits that were desperately needed to fight the southern armies. The decision to end slavery was a military strategy that he openly confessed to on multiple occasions. Prior to the Emancipation Proclamation, on July 17th, 1862, the Militia Act was passed by Congress which provided black men the right to serve in the United States armed forces as laborers. The Confiscation Act was also issued which stated that enslaved individuals that were removed from Confederate enthusiasts would be proclaimed as forever free.

The move to end slavery came in August of 1862 when Lincoln invited a group of African American people that had been freed to the White House to discuss a colonization plan that was initially recorded in the original draft of the Emancipation Proclamation. Prior to this meeting in the latter part of 1861 Lincoln began the process of creating a certified colonization program. Following this endeavor, in 1862, Congress passed legislation that supplied funding to the colonization plan. The August gathering however, did not fare in favor of the president which led him to eliminate this context from the final draft of the proclamation. Lincoln had been a strong advocate for colonization until this point, but the outrage from the black community in attendance at this event served as a reminder that he needed the help of the freed slaves to win the war.

President Lincoln wrote a letter to Horace Greeley, the founder, and editor of the New-York Tribune, emphasizing his intent, “My paramount object in this struggle is to save the Union, and is not either to save or to destroy slavery.” He never wavered in his desire to protect the Union at all costs. He went on to explain that freeing the slaves was out of necessity and had there been an alternative plan, he would have chosen differently if the solution favored the Union. The final draft of the Emancipation Proclamation was declared on January 1st, 1863 followed by another more than 2-year fight between the north and south. General Robert E. Lee surrendered his troops at the Appomattox Court House in Virginia to Ulysses S. Grant with the Unionized troops on April 9th, 1865. After the war was over, it still took over 2 months to notify all enslaved people that they were in fact free.

The significance of what this war accomplished is unquestionably the most noteworthy achievement for Lincoln during his presidency. He clearly executed what he believed to be his most vital role as president which was to preserve the Union at all costs. Fortunately, Lincoln maintained that to attain this responsibility, he had an obligation to free the slaves. It was this fundamental belief that shaped this extraordinary effort and paved the way for equality reform.


Excerpt: 'The Fiery Trial'

The Fiery Trial: Abraham Lincoln and American SlaveryBy Eric FonerHardcover, 448 pagesW.W. Norton and Co.List Price: $29.95

"I am naturally anti-slavery. If slavery is not wrong, nothing is wrong. I can not remember when I did not so think, and feel." There is no reason to doubt the sincerity of Abraham Lincoln's emphatic declaration, written in April 1864, three years into the American Civil War. But as with so much of his early life, the origins of his thoughts and feelings about slavery remain shrouded in mystery. Lincoln grew up in a world in which slavery was a living presence and where both deeply entrenched racism and various kinds of antislavery sentiment flourished. Until well into his life, he had only sporadic contact with black people, slave or free. In later years, he said almost nothing about his early encounters with slavery, slaves, and free African-Americans. Nonetheless, as he emerged in the 1830s as a prominent Illinois politician, the cumulative experiences of his early life led Lincoln to identify himself as an occasional critic of slavery. His early encounters with and responses to slavery were the starting point from which Lincoln's mature ideas and actions would later evolve.

Abraham Lincoln was born in 1809 in a one-room Kentucky log cabin. When he was seven, his family moved across the Ohio River to southwestern Indiana, where Lincoln spent the remainder of his childhood. In 1830, when Lincoln was twenty-one years old and about to strike out on his own, his father moved the family to central Illinois. Here Lincoln lived until he assumed the presidency in 1861.

At the time of Lincoln's birth and for most of the antebellum era, about one-fifth of Kentucky's population consisted of slaves. Outside a few counties, however, Kentucky slaveholders were primarily small farmers and urban dwellers, not plantation owners. Substantial parts of the state lay outside the full grip of slave society, "tolerating slavery, but not dominated by it." Kentucky formed part of the Border South, the northernmost belt of slave states that would play so crucial a role in the early years of the Civil War. Hardin County, where the Lincolns lived, lay south of the Ohio River in west-central Kentucky. In 1811 its population of around 7,500 included over 1,000 slaves, most of whom labored either on small farms or on the Ohio River. Kentucky at this time was an important crossroads of the domestic slave trade. The Lincolns' farm on Knob Creek lay not far from the road connecting Louisville and Nashville, along which settlers, peddlers, and groups of shackled slaves regularly passed.

As an offshoot of Virginia, Kentucky recognized slavery from the earliest days of white settlement. The state's first constitution, written in 1792, prohibited the legislature from enacting laws for emancipation without the consent of the owners and full monetary compensation. In 1799, when a convention met to draft a new constitution (the first one being widely regarded as insufficiently democratic), a spirited debate over slavery took place. The young Henry Clay, just starting out on a career that would make him one of the nation's most prominent statesmen (and Lincoln's political idol), published a moving appeal asking white Kentuckians, "enthusiasts as they are for liberty," to consider the fate of "fellow beings, deprived of all rights that make life desirable." He urged the convention to adopt a plan of gradual emancipation. Clay's plea failed, but antislavery delegates did succeed in putting into the constitution a clause barring the introduction of slaves into the state for sale, although this soon became a dead letter. On one point, however, white Kentuckians, including emancipationists, agreed: they did not desire a free black population. In 1808, the year before Lincoln's birth, the legislature prohibited the migration of free blacks into Kentucky. When Lincoln was a boy, the state's population of 410,000 included only 1,700 free persons of color, 28 of whom lived in Hardin County.

By the early nineteenth century, emancipationist sentiment had waned, but in some parts of Kentucky, including Hardin, disputes about slavery continued. The first place to look for early influences on Lincoln is his own family. Some of Lincoln's relatives owned slaves—his father's uncle, Isaac, had forty-three when he died in 1834. But Lincoln's parents exhibited an aversion to the institution. The South Fork Baptist Church to which they belonged divided over slavery around the time of Lincoln's birth the antislavery group formed its own congregation, which his parents joined. However, as strict Calvinist predestinarians who believed that one's actions had no bearing on eventual salvation, which had already been determined by God, Lincoln's parents were not prone to become involved in reform movements that aimed at bettering conditions in this world.

In a brief autobiography written in 1860, Lincoln recounted that his father moved the family to Indiana "partly on account of slavery." His main reason, however, Lincoln quickly added, was "land titles." Land surveys in Kentucky were notoriously unreliable and landownership often precarious. To purchase land in Kentucky, according to a visitor in the 1790s, was to buy a lawsuit. During Lincoln's boyhood, his father Thomas Lincoln owned three farms but lost two of them because of faulty titles. In Indiana, however, thanks to the federal land ordinances of the 1780s, the national government surveyed land prior to settlement and then sold it through the General Land Office, providing secure titles. When the War of 1812 destroyed Indians' power in much of the Old Northwest, their land, appropriated by the United States, became available for sale. Thousands of settlers from the Border South, among them Lincoln's family, moved across the Ohio River to occupy farms. "Kentucky," the saying went, "took Indiana without firing a shot."

In Indiana and Illinois, where Lincoln lived from ages seven to fifty-one, the Northwest Ordinance of 1787 had prohibited slavery. Throughout the pre–Civil War decades, intrepid slaves tried to make their way across the Ohio River in search of liberty. Nonetheless, the Ohio did not mark a hard and fast dividing line between North and South, slavery and freedom. For many years it was far easier for people and goods to travel between Kentucky and southern Indiana and Illinois than to the northern parts of these states. Slave-catchers, too, frequently crossed the river, searching for fugitives.

Before the War of 1812, the Old Northwest was a kind of borderland, a meeting-ground of Native Americans and various people of English, French, and American descent where geographical and cultural boundaries remained unstable. The defeat of the British and their ally Tecumseh, who had tried to organize pan-Indian resistance to American rule, erased any doubt over who would henceforth control the region. But a new borderland quickly emerged. When Lincoln lived there, the southern counties of Indiana and Illinois formed part of a large area that encompassed the lower parts of the free states and the northernmost slave states. This region retained much of the cultural flavor of the Upper South. Its food, speech, settlement patterns, architecture, family ties, and economic relations had much more in common with Kentucky and Tennessee than with the northern counties of their own states, soon to be settled by New Englanders. The large concentration of people of southern ancestry made Indiana and Illinois key battlegrounds in northern politics as the slavery controversy developed. Here, a distinctive politics of moderation developed. On the eve of the Civil War, a writer in far-off Maine described the southern Northwest as "a sort of belt or break-water between the extremes of the North and South."

In the decade before the Civil War, the population exploded in northern Illinois. But because they had been settled first, the southern counties long shaped the state's public life. Of the first seven governors, six had been born in a slave state. In 1848, more members of the Illinois legislature and constitutional convention hailed from Kentucky than from any other state. As late as 1858, during his campaign for the U.S. Senate, Lincoln made a point of affirming his geographical roots to voters in southern Illinois: "I was raised just a little east of here. I am a part of this people." By then, however, the southern counties had been eclipsed politically and economically by northern Illinois.

Many pioneer settlers in Indiana and Illinois, like the Lincoln family, carried with them an aversion to slavery. Richard Yates, the Kentucky-born Civil War governor of Illinois, spoke of his view of slavery in words much like Lincoln's: "The earliest impressions of my boyhood were that the institution of slavery was a grievous wrong." Peter Cartwright, a Methodist preacher and political leader whom Lincoln defeated for Congress in 1846, later wrote that he emigrated from Tennessee in 1824 to "get entirely clear of the evil of slavery." Such men viewed slavery less as a moral problem than as an institution that degraded white labor, created an unequal distribution of wealth and power, and made it impossible for nonslaveholding farmers to advance.

Since the eighteenth century, slavery had existed in the region. And despite the Northwest Ordinance, its death was long in coming. In Indiana, the territorial governor William Henry Harrison, the son of a Virginia planter, led an unsuccessful drive to have Congress suspend its ban on slavery, arguing that only in this way could the area's future economic growth be ensured. But antislavery settlers, organized as the Popular party and claiming to defend the interests of small farmers against "Virginia aristocrats," won control of the territorial legislature and foiled Harrison's plans. When Indiana drafted a constitution in 1816, the year the Lincoln family moved into the state, it prohibited slavery.

Even though slavery was theoretically illegal in Illinois under the Northwest Ordinance, Ninian Edwards, the territorial governor between 1809 and 1816 (whose son became Lincoln's brother-in-law), advertised for sale twenty-two slaves, along with "a full blooded horse" and "a very large English bull." The Illinois constitution of 1818 prohibited slaves from being "hereafter . . . introduced" but did not declare free those already living in the state. As late as 1840, the census counted 331 slaves in Illinois. Illinois allowed slaveowners to sign supposedly voluntary indentures with black laborers brought in from other states, effectively keeping them in bondage. For many years, newspapers carried notices for the buying and selling of these "servants."

In 1818, the Virginian Edward Coles brought his slaves to Illinois, freed them, and settled each family on 160 acres of land. Coles was elected governor of Illinois in 1822 and fought a determined battle against efforts to amend the state constitution to introduce slavery. After an electoral campaign in 1824, in which debate centered on the relative benefits of free and slave labor and charges that proslavery forces wished to substitute aristocracy for democracy, the voters of Illinois turned down a proposal for a new constitutional convention. Lincoln was not yet a resident of the state. But one thing that he concluded from this history was that direct political action against slavery, not simply an unfavorable soil or climate, had been necessary to keep the institution out of the Old Northwest.

Hostility to slavery did not preclude deep prejudices against blacks. The early settlers wanted Indiana and Illinois to be free of any black presence. John Woods, an English farmer who settled in Illinois, wrote in 1819 of his neighbors: "Though now living in a free state, they retain many of the prejudices they imbibed in infancy, and still hold negroes in the utmost contempt." Like Kentucky, Indiana and Illinois did everything they could to discourage the growth of a free black population. The constitutions under which they entered the Union offered liberal voting rights to whites but barred blacks from suffrage. Laws in both states prohibited blacks from marrying whites or testifying in court against them, and made it a crime to harbor a fugitive slave or servant or to bring black persons into the state with the intent of freeing them, as Governor Coles had done. The public schools excluded black children.

Before the Civil War, Illinois was notorious for its harsh Black Laws, "repugnant to our political institutions," said Governor Coles, who tried unsuccessfully to have the legislature modify them. One law declared that young apprentices must be taught reading, writing, and arithmetic "except when such apprentice is a negro or mulatto." Another required any black person who entered Illinois to post a $1,000 bond. "In consequence of these salutary arrangements," a periodical devoted to attracting investment and immigration to the state proudly declared, Illinois "has not become a retreat for runaway slaves, or free negroes." Later, the 1848 constitutional convention authorized a referendum on a provision empowering the legislature to bar all free black persons from entering the state. It received 70 percent of the vote, and five years later the lawmakers enacted a "Negro exclusion" law. Although the legislature eventually restricted the use of indentures, in the 1830s and 1840s it remained legal to bring blacks under the age of fifteen into Illinois as servants and then to sell them. "Illinois," declared the abolitionist weekly The Liberator in 1840, "is, to all intents and purposes, a slaveholding state."

The historical record contains very little information about Lincoln's early encounters with slavery or black persons. As a young child in Kentucky, he may have seen groups of chained slaves pass near his house on their way to the Lower South. He could not have had much direct contact with blacks in Indiana. In 1830, on the eve of the family's departure for Illinois, the census reported no slaves and only fourteen free blacks in Spencer County, where the Lincolns lived. When he settled in Sangamon County, Illinois, the population of around 12,000 included only thirty-eight blacks. When Lincoln moved to Springfield in 1837, the town's eighty-six blacks comprised less than 5 percent of its residents.

Lincoln's first real encounter with slavery -- the heart of the institution, rather than its periphery -- came on two journeys down the Ohio and Mississippi rivers in 1828 and 1831, when he helped transport farm goods for sale in New Orleans. Lincoln and his companions made the southbound voyage by flatboat and returned north by steamboat (although on the second occasion, Lincoln walked home from St. Louis). Their trip exemplified how the market revolution of the early nineteenth century was simultaneously consolidating the national economy and heightening the division between slave and free societies. In the North, the building of canals and the advent of steamboats and, later, railroads set in motion economic changes that created an integrated economy of commercial farms and growing urban and industrial centers. In the South, the market revolution, coupled with the military defeat and subsequent removal of the Native American population, made possible the westward expansion of the slave system and the rise of the great Cotton Kingdom of the Gulf states. Southern society reproduced itself as it moved westward, remaining slave-based and almost entirely agricultural, even as the North witnessed the emergence of a diversified, modernizing economy. Eventually, the clash between societies based on slave and free labor would come to dominate American life and shape the mature Lincoln's political career.


Videoyu izle: Abe Lincoln vs. Madison Avenue