Orta Çağ'da Avrupa'da tecavüz yaygın mıydı?

Orta Çağ'da Avrupa'da tecavüz yaygın mıydı?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Yakın zamanda, Orta Çağ'da tecavüzün yaygın olarak inanılandan çok daha az yaygın olduğunu ve daha spesifik olarak, G.R.R.'de tasvir edilenden çok daha az yaygın olduğunu iddia eden bir makale (Norveççe) okudum. Martin'in Buz ve Ateşin bir şarkısı kitabın.

Esas olarak üç kaynağa atıfta bulunuyor gibi görünüyor:

 • Fredrik Charpentier Ljungqvist: "İzlanda Efsanelerinde Tecavüz: Eski İskandinav Dünyasında Kadınlara Yönelik Cinsel Saldırılara İlişkin Algılara İlişkin Bir Bakış", Aile Tarihi Dergisi, 2015.
 • Hans Jacob Orning: Kvinner og politikk på Island i senmiddelalderen, Tidsskrifet Fortid, 2012.
 • Hans Jacob Orning: "Geç Orta Çağ İzlanda'sında Gerçek ve Kurguda Kan davaları ve Çatışma Çözümü", Steinar Imsen (ed.)'de Mevzuat ve Devlet Oluşumu: Orta Çağda Norveç ve Komşuları, Akademika Forlag, 2013.

Lütfen bu çalışmaların veya makalelerin hiçbirini kendim okumadığımı, yalnızca orijinal olarak bağlantılı makaleyi okumadığımı unutmayın.

Ana iddiası şu gibi görünüyor "Orta Çağ'ın karanlık görünmesi 15. yüzyılda İtalya'da yaratılmış bir yanılgıdır" ve şu "Orta Çağ genellikle cinsel saldırıyla dolu olarak tasvir edilir".

Orta Çağ'da cinsel saldırı veya tecavüzün oldukça nadir olduğunu iddia ettiği bazı önemli noktalar:

 • Tecavüz yaygın olsaydı, tarihçiler o zamandan beri literatürde buna daha fazla referans bulurlardı.
 • Birçok ortaçağ toplumu, tecavüzü ciddi bir suç haline getirecek büyük bir şerefe koyar. Bu tecavüz cezalarına da yansıyor. İskandinavya'da, suçlu olsaydınız kanun kaçağı ilan edilirdiniz, o zamanın en katı cezalarından biriydi. Bagler destanlarında, bir adamın, toplumun üst kademelerinden olmasına rağmen, tecavüz olabilecek bir şey için öldürüldüğü bir hikaye de vardır.
 • Katolik kilisesi o zamanlar toplumda çok önemli bir yere sahipti ve aynı zamanda evlilik dışı seks konusunda çok tavizsiz bir görüşe sahipti.

Makale ayrıca tecavüzün daha yaygın olmasının bazı nedenlerinden de bahsediyor:

 • Savaşlar veya kan davaları sırasında rakiplerin onurunu kırmak ve moralini bozmak için kullanılmış olabilir, ancak literatürde bu tür olayları açıklayan çok az açıklama vardır.
 • Kölelerle istekleri dışında cinsel ilişkiye girmek tecavüz sayılmayabilirdi. Orta ve geç Orta Çağ boyunca İskandinavya'da köleler yaygın değildi.

Elbette makalenin kendisinde çok daha fazlası var, ama korkarım tamamını tercüme edecek durumda değilim. :) Ayrıca, bu ve burada açıkladığım bazı argümanları çoğunlukla İskandinavya ile ilgilidir, ancak olası cevaplarda Avrupa'daki potansiyel farklılıkları duymak çok ilgimi çeker.

Neyse, başlıkta sorduğum gibi: Orta Çağ boyunca Avrupa'da tecavüz ve/veya cinsel saldırı yaygın mıydı?


Bu sorunun tek dürüst cevabı bilmiyoruz.

Tecavüz veya herhangi bir suçun veya herhangi bir faaliyetin bir dönemde diğerine göre daha fazla veya daha az yaygın olduğunu belirtmek için yazılı kayıtların tutulması gerekir. Ancak, Orta Çağ'da işlenen suçlarla ilgili çok az kayıt var. IIRC, adi suçlar ve diğer faaliyetlerle ilgili her türlü kayıt ancak 1500, hatta belki 1600 civarında başlar. Bunlar ya ceza mahkemelerinin yazılı kayıtlarıdır - bunlar failin adalet önüne çıkarıldığı suçlarla sınırlıdır, failin bulunduğu suçlarla değil. bilinen ama suçlanmayan suçlar şöyle dursun, failin kimliğinin hiçbir zaman belirlenmediği suçlar ya da suçun doğruluktan çok daha korkunç ayrıntılarıyla ilgili geniş suçlar. Sonuç olarak, çoğu zaman kendi başlarına bırakılan köylülerin çoğunun suçsuz bir hayat yaşadıklarını varsayıyoruz çünkü onlar hakkında hiçbir suç rapor edilmedi: bilinçsiz bir sessizlik argümanı. Aslında, genellikle akla gelebilecek tüm suç türlerinin kurbanı veya failiydiler.


Edebi Kaynaklara Güvenilmez, Hukuki Kaynaklara Güvenilmez, Hukuki Kayıtlara Güvenilmez.

Edebiyat kaynaklarıyla başlayalım. Tecavüze edebi kaynaklarda çokça yer veriliyorsa, bunun hayatta yaygın olduğu anlamına gelebilir. Veya insanların tecavüz içeren hikayelerin daha ilginç olduğunu hissettikleri veya önemli bir kavramı resmettikleri anlamına gelebilir.

Eminim bu kadarı sezgiseldir. Aynısı yasal kaynaklar için de geçerlidir. Tecavüzle ilgili yasaların yaygınlığı ve cezaların ağırlığı, tecavüze ilişkin görüşler hakkında bir şey gösterir, ancak suçun sıklığı hakkında bir şey söylemez. Örneğin, Amerikan uyuşturucu yasaları, şiddet ve vurgu açısından yıllar içinde çılgınca salınım yaptı, ancak gerçek uyuşturucu kullanımı değişikliklerle yalnızca gevşek bir şekilde ilişkili görünüyor.

Yetkililerin yasayı ne ölçüde ilgilendirdiğini veya uygulayabileceğini bilmediğimiz için mahkeme kayıtları bile tamamen işe yaramaz. Özellikle tecavüz, uygulanmasında nadiren tutarlı olan bir suçtur.

Peki, Bilmenin Herhangi Bir Yolu Var mı?

İpuçlarını bulmanın birkaç yolu vardır. Genetik testler bazı içgörüler getirebilir. Örneğin, bazı araştırmacılar, genlerin farklı popülasyonlar arasında dağılımında sık sık tecavüze dair kanıtlar bulduklarını iddia ettiler. Teori, bir popülasyondaki çok sayıda "yabancı" DNA'nın daha fazla tecavüze işaret etmesidir. Tabii ki, daha fazla fuhuş anlamına da gelebilir. Ya da genel olarak daha çok sevmek.

Edebi analiz biraz içgörü sağlayabilir, ancak yalnızca referansları saymaktan daha karmaşıktır. Anahtar, "şaşırtıcı" - yani hikayeye dahil etmek için özel bir motivasyonu olmayan - referanslar aramaktır. Referans ne kadar teğet olursa o kadar iyidir. Tabii ki, bu veriler her zaman çok parçalıdır, ancak çoğu zaman değerlidir. Bu tür bir analizi özellikle tecavüze uygulayan var mı bilmiyorum, ama ben şahsen bu tür referanslara rastlamadım, bu da bana tecavüzün, hakkında gelişigüzel konuşulmayacak kadar olağandışı olduğu izlenimini bırakıyor. o.

Bu oldukça zayıf bir ifade, ancak bundan daha güçlü bir sonucu desteklemek zor olacak.


Sorunuz hakkında yorum yapmak istedim ve itibarım cevap verecek kadar büyük olsa da, yorum yapmak için yeterince büyük değil (aptalca cevap vermeme izin veriyor, ama sadece akıllıca yorum yapıyorum, hmm?).

Makale şöyle diyor (teşekkür ederim Google çeviri):

Tecavüz Orta Çağ'da son derece ciddi bir suç olduğu için, bunun sıradan olabileceğini düşündürecek çok az şey var.

İçinde Özel Hayatın Tarihi: Pagan Roma'dan Bizans'a, sayfa 469, Michel Rouche şöyle yazıyor:

Altıncı yüzyılda Franklar, özgür bir kadının tecavüzünü yalnızca 62 1/2 solidi para cezasıyla cezalandırdı; Charlemagne cezayı 200 solidi'ye çıkardı; belki de suçun daha yaygın hale geldiğine dair kanıt.

Zıt sonuçlara kanıt olarak esasen aynı verileri (cezanın şiddeti) kullanan iki farklı tarihçi mi?

Gauche, bir cevapta soru sormak olabilir:

 • Yaygın olan nedir (hayatları boyunca altı kişiden biri tecavüze uğradı)?
 • Yaygın olan nedir (yaşamları boyunca tecavüz edenlerin %x'i)?
 • Tecavüz (rıza dışı seks) nedir?
 • rıza nedir?
 • Kimler muvafakat verebilir?
 • Hangi koşullar rızaya izin verir veya onu yasaklar?

Yazdığım çoğu yazının aksine, bu modern medyadaki bir şeye bağlı değil, sadece fahişeleri araştırıyordum (birinin yaptığı gibi) ve blogum olduğu için paylaşacağımı düşündüm ve neden olmasın? Ha!

Orta Çağ boyunca fuhuş araştırmak, özellikle Ortaçağ İngiltere'sinde kolay bir soru değildir. Fuhuş mutlaka bir kadının tek kariyer seçimi değildi ve günlük gelirlerini desteklemek için fahişeliği kullanan birçok kadın örneği var. İngiltere genelinde merkezileştirilmiş bir yasanın olmaması, ülke genelinde fahişelere karşı sürekli olarak farklı bir tutum, kıtadakinden önemli ölçüde farklı olan bir tutum sağlıyor. Genel bir kural olarak, Avrupa çok daha hoşgörülü görünüyordu ve işgali gerekli bir kamu hizmeti olarak kabul ediyordu ve birçok ülke bir kısıtlama politikası izlese de, fahişelerin kendilerine değil, fahişelerin müşterisine yönelikti. Özellikle evli erkeklerin, din adamlarının ve Yahudilerin onları himaye etmesi yasaklandı ve bunu yaparken yakalanırlarsa ağır para cezaları ile karşı karşıya kalırken, kabul edilen genelev onların girişine izin verdiği için hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Orta Çağ'ın başlarında Fransa fahişeleri, ticareti bastırmak amacıyla halk tarafından aşağılanmayla karşı karşıya kaldılar. Bununla birlikte, sonraki yüzyıllarda erkeklerin, özellikle de evli olmayanların ihtiyaçları olduğu konusunda net bir anlayış gelişti. Bu ihtiyaçları fark eden yetkililer, onlara gerekli hizmetleri sağlayarak nasıl para kazanılabileceğini de gördüler ve böylece şehir yetkilileri tarafından yönetilen genel genelevler ortaya çıktı. Yetkililere haftalık bir meblağ ödemeleri koşuluyla, bu kadınlara müdahale veya taciz olmaksızın ticaret yapmalarına izin verildi. Avrupa'nın geri kalanı seks işçilerine büyük ölçüde hoşgörülüydü. Genelevlerin çalışmasına izin verilmesinin gerekçesi, yetkililere endüstri üzerinde bir miktar kontrol sağlaması, erkeklerin gizlice kendilerini şımartabilecekleri belirli alanlar yaratması, masum kadınları koruması ve sokakta kendilerinin reklamını yapan fahişelerin neden olduğu karmaşayı sınırlandırmasıydı. Kamuya açık genelevler fikri, işgale karşı olumsuz bir tutum sergileyen ve kadınların kendilerini, çalışmasına izin verenleri ve müşterileri cezalandıran İngiltere'de hiçbir zaman yakalanmadı. İngiltere'de fuhuş için diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla kovuşturma vardı, hatta İtalya'nın ticareti tamamen yasaklamış olan bazı bölgelerinden bile daha fazla.

Ortaçağ fahişesi, neredeyse hiçbir zaman kontrol edilemez şehvetini doyurmak için mesleğini üstlenmedi, motivasyon neredeyse her zaman finansaldı. Tam zamanlı fahişeler varken, özellikle zor zamanlarda birincil gelir kaynaklarını desteklemek için bunu sadece bir araç olarak kullanan kadınlar da vardı, daha da rahatsız edici bir şekilde aile üyeleri tarafından gelir sağlamak için satılan kadınlar vardı. aile için fon. Bir fahişeyi neyin oluşturduğuna dair kesin bir tanım olmadığı için, onlara yasal muamelede de bir tutarlılık eksikliği vardı. Londra'da Stewside bölgesi gayri resmi olarak Red Light District'in ortaçağdaki eşdeğeri olarak belirlenmişken, Coventry'de kendisi için bir oda kiralayan herhangi bir bekar kadın, yetkililerin bekar kadınları oda kiralamaktan tamamen yasaklamasına neden olan fuhuş şüphesiyle tutuklanabiliyordu. Fuhuşun yaygın ama kontrolsüz olduğu kasabalarda, hava karardıktan sonra sokaklarda dolaşan herhangi bir kadının satışa hazır olduğu varsayılıyor ve şiddete yol açan yanlış kimlik vakaları yaygındı. Bu kadar çok kasaba/şehir, fahişelerin kendilerini genel halktan ayırt etmek için kendilerine özel kıyafetler giymelerini talep etti ve çoğu, bayanların çizgili bir başlık takmasını gerektiriyordu. Özellikle başarılı fahişeler, kendilerine en başta şıklık için para kazandıran eylemden ziyade, kendilerini kovuşturma yasalarını (belirli sınıfların giyebileceği giysinin rengini, malzemesini vb. kısıtlayan yasalar) ihlal ettikleri için kovuştururken buldular.

İngiltere genelinde fahişelerin cezalandırılması, “sorunu” ele almak için ortak bir çaba gösterilmediğini ve daha çok fahişeliği tamamen ortadan kaldırmaktan ziyade hafif caydırıcı olarak hareket etmeyi amaçlayan bir dizi yüzeysel önlemi ortaya koyuyor. Southampton'da birkaç kadın kaynaklarını bir araya getirdi ve hepsi de kendilerini satabilecekleri oda kiralamak için aynı sokağa taşındı. Yerel dini topluluk, yetkilileri kadınları harekete geçirmeye zorlayan özellikle yüksek sesle şikayette bulunmadan önce birkaç yıldır orada faaliyet gösteriyor gibiydiler, ancak gerçek bir ceza ile karşı karşıya kalmadılar. İngiltere'deki kasaba düzenlemelerinde bulunan en yaygın yaptırım, kasaba icra memurunun kadının evinin kapılarını ve/veya pencerelerini kaldırarak onu yaşanmaz ve kesinlikle potansiyel bir buluşma için çekici olmayan bir yer haline getirmesidir. Daha sonra bunun yerini, kadının şehir surlarının dışına çıkarıldığı ve sınır dışı edildiği daha açık halk aşağılama yöntemleri alacaktı. Pezevenkler veya genelev sahipleri de halkın aşağılanmasına maruz kaldılar, ancak aynı zamanda daha ağır para cezaları ve hapis cezaları alma riski altındaydılar.

Daha sonraki ortaçağ döneminde, Mısırlı Aziz Meryem ve Mecdelli Meryem kültleri tarafından körüklenen 'reformlu fahişe' hıristiyan nosyonu kök saldı ve kamuoyu fahişelere karşı yumuşadı. Küfür edilecek kadınlar olmak yerine, bu kadınlar artık hayır işlerine konu oldu ve seks işçiliği hayatından kaçmaya çalışan kadınlara yardım etmek için kamu fonları kuruldu. Buna rağmen, birçok bölgede bedenlerini sattığı bilinen kadınların, günahlı yaşamlarını bir kenara bırakana kadar yerel kiliselerine üye olmalarına izin verilmedi. çeşitli fahişelerle yakalanan kilise adamlarının kayıtları. Cezası şiddetliydi (din adamları için). Genel olarak, fuhuşa karşı tutum tamamen çelişkiliydi. Bir yandan bekar erkeklere hizmet vermek için gerekli (ve onaylanan) bir hizmetçiydiler, öte yandan eylemleriyle bir şehrin itibarını lekelememek için şehirden kovulmaları gereken günah tüccarlarıydılar. Gerçekten de Avrupa'da bir fahişe olmak ve müdahalesiz, tamamen yasal bir hayatın tadını çıkarmak, pahasına da olsa daha iyi.

Trans. Henry Thomas Riley, Liber Albus: Londra Şehri'nin Beyaz Kitabı, (John Russel Smith 1862)

Trans. & ed. PJP Goldberg, İngiltere'de Kadınlar 1275-1525, (Manchester University Press, 1995)

PJP altınberg, Ortaçağ Ekonomisinde Kadın, Çalışma ve Yaşam Döngüsü, (Clarendon Press, 1992)

Henrietta Leyser, Ortaçağ Kadınları: İngiltere'de Kadınların Sosyal Tarihi 450-1500, (Phoenix, 2002)

James A. Brundage, Ortaçağ Avrupasında Hukuk, Seks ve Hıristiyan Toplumu, (Chicago Press Üniversitesi, 1987)

Ruth Mazo Karras, Sıradan Kadınlar: Ortaçağ İngiltere'sinde Fuhuş ve Cinsellik, (Oxford University Press, 1998)

Edith Ennen, Ortaçağ Kadını, (Basil Blackwell Ltd, 1989)

James A. Brundage, "Sex and Canon Law" Ortaçağ Cinselliği El Kitabı ed. Vern L. Bullough ve James A. Brundage (Garland Publishing, 1996) s 33-51

Ruth Mazo Karras, "Ortaçağ Avrupa'sında Fuhuş" Ortaçağ Cinselliği El Kitabı ed. Vern L. Bullough ve James A. Brundage (Garland Publishing, 1996) s 243-261

Barbara A. Hanawalt, “Ondördüncü Yüzyılda Kadın Suçlu” Ortaçağ Toplumunda Kadınlar, ed. Susan Stuard (Pennsylvania Press Üniversitesi, 1976) s. 125-141

Ann J. Kettle, 'Yıkılmış Hizmetçiler: Geç Orta Çağ İngiltere'sinde Fahişeler ve Hizmet Eden Kızlar' Ortaçağ Toplumunda Matronlar ve Marjinal Kadınlar ed. Robert R. Edwards ve Vickie Ziegler (The Boydell Press, 1995) s. 19-33

P.J.P Goldberg, "Kadının Çalışması, Geç Orta Çağ Kuzeyinde Kadınların Rolü", Geç Ortaçağ İngiltere'sinde Kar, Dindarlık ve Meslekler ed. Michael Hicks (Alan Sutton Publishing, 1990) s. 34-51

Jane Tibbetts Schulenberg, 'Azizler 500-1100 Kadın Tarihi İçin Bir Kaynak Olarak Yaşıyor' Ortaçağ Kadınları ve Ortaçağ Tarihinin Kaynakları ed. Joel T. Rosenthal (The University of Georgia Press, 1990) s. 285-321


Orta Çağ'da En Yaygın Suçlar Nelerdi?

Orta Çağ'da en yaygın suçlar hırsızlık ve cinayetti. Bunlar, tüm suçların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyordu. Diğer yaygın suçlar arasında çalıntı mal satın almak, tecavüz, vatana ihanet ve kundakçılık sayılabilir.

Orta Çağ'da hırsızlık çok ağır bir şekilde cezalandırıldı, ancak kesin ceza zaman içinde değişti ve ülkeye bağlıydı. Hırsızlığın yaygın bir cezası, hırsızın suçu tekrarlamasını önlemek için ellerini kesmekti.

Cinayet, hırsızlıktan çok daha az yaygın olmasına rağmen, Orta Çağ'da bir sonraki en yaygın suçtu. Neredeyse her zaman ölümle cezalandırılırdı. Örneğin cinayet işlemekten hüküm giyen kadınlar boğularak öldürülür ve ardından yakılırdı.

Orta Çağ'da tüm suçlar çok sert bir şekilde cezalandırıldı. Hapishaneler nadirdi ve suçlular genellikle cezalarına kadar geçici olarak hapishanelerde tutuldu. Ceza örnekleri arasında para cezaları, sakatlama ve stoklara yerleştirme sayılabilir.

Kimin suç işlediğini bulmak genellikle zordu, bu yüzden çileler kullanıldı. Örneğin, dövüş yoluyla çile, bir asilzade bir suçla itham edildiğinde kullanılırdı. Asilzade, kendisini suçlayan kişiyle savaşmak zorundaydı ve kazanan kişi haklı olarak kabul edildi. Kaybeden genellikle savaşta öldü.


Ortaçağ'da Suç ve Ceza

Ortaçağ, bugün önemsiz görünen suçlar için şiddetli cezaların ve sert işkencelerin yapıldığı bir dönemdi. İnsanların kafaları kesildi ve uzuvları kesildi, serseriler genellikle kırbaçlandı ve stoklara zincirlendi.

İnsanlar bir sonraki kurbanın kendileri olacağını düşünerek korku içinde yaşadılar.

Katolik Kilisesi bile, suçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın insanlardan itiraf almak için işkence ve hapis cezası kullandı.

İşkence ve ceza binlerce yıldır var olmuştur. Roma ve Yunan yasaları, yalnızca kölelerin işkence görmesine izin verildiğini, sonunda yasaların değiştiğini ve özgür erkeklerin suç işledikleri için işkence görüp hapsedildiğini belirtti.

Çoğu zaman hırsızlık için sağ elleri kesilir, insanlar dövülür, diri diri yakılır, bir rafa gerilir ve zina eden kadınlar boğulur.

İnsanları suda boğmak yaygın bir uygulamaydı. İnsanlar yağda kaynatıldı, kıskaçlarla gözleri yakıldı, parmaklar koparıldı. Sakatatma ve markalaşma olağandı.

Tudor döneminde İngiliz yasaları pratikte işkenceye yönelikti. Serserilik bir suç olarak kabul edildi ve kasaba halkı onları yenebilsin diye insanlar stoklara alındı.

Ayrımcılığa uğrayanlar yoksul sınıflardı. Lordlar ve üst düzey yetkililer muaf tutuldu. Mahkemeler ve yargıçlar vardı, ancak önyargılıydılar ve davalar duyulmadan önce kararlar biliniyordu, bir kişi mahkemeye çıkmazsa kanun kaçağı olarak kabul edildi ve mülklerine el konuldu ve kral oldu.

Haydutlar bir araya gelerek kırsalda dolaşıp suç işlerler ve bunların en ünlüsü Robin Hood davasıdır.

Suç ne kadar ağırsa ceza da o kadar korkunçtur, Bir adam Tecavüz, Adam öldürme veya Hırsızlık yaparsa, insanlar yavaş ölümlerini görsünler diye bir kafese kapatılırdı.

Bazı durumlarda, ölümlerinden hemen önce indirildiler ve dörde bölündüler (dört parçaya bölündüler), böylece acı onları öldürecekti, ölmenin en acımasız yolu. Halka açık işkence gösterileri yaygındı.

Asma ve Halkın işkencesi krallar tarafından duyurulacaktı, insanlar çok uzaklardan gelirdi ve çoğu zaman yanlarında çocuk getirirdi, bu, hükümdarlar tarafından suç işlemekten caydırıcı olduğunu düşünerek cesaretlendirdi, kasaba halkına korku getirdi.

Ortaçağ kasaba halkı, ceza sırasında sıklıkla orada oldukları için cezanın nasıl gerçekleştiğine dair çok yakın bir anlayışa sahipti.

Katiller sıklıkla idam edilse de, orta çağdaki daha küçük suçların çoğu, suçluyu alenen utandırarak cezalandırıldı.

Günümüz standartlarına göre insanlar bunun sert olduğunu düşünebilir, ancak suç günümüz toplumunda olduğu kadar yaygın değildi.

İnsanlar ayrıca hapishanedekilere acıdı ve mahkumlar genellikle yiyecek dilenmek için dışarı çıkarıldı. Ortaçağ yetkilileri, uygun hapishaneler inşa etmek için kaynak veya paradan yoksundu ve insanlar mahkemeye çıkmadan önce genellikle hastalıktan öldüler.

Günümüz toplumunda işkenceyi bir ceza aracı olarak kullanmıyoruz, tarih ilerledikçe işkence daha az üretken hale geldi, bu sadece 100 yıl kadar önce barbarca bir uygulama olarak kabul edildi.

Birçok modern ülkede, cinayetlerin ve tecavüzcülerin öldürülmesine izin verilmemektedir.

Bazı kültürlerde, çalmak için uzuvları kesme uygulaması, yaygın olarak uygulanmasa da hala hoş görülmekte, bazı toplumlarda insanlar hala idam edilmektedir.


Decameron Web

Orta Çağ'ın ikinci yarısında, belediye ve kraliyet hukuku çok daha kapsamlı ve iyi organize edilmiş hale geldi. Belediye yasa koyucuları ve kilise arasındaki çatışmalar nedeniyle, medeni hukuk bazen kanonik görüşlerden önemli ölçüde uzaklaştı. Mahkeme sistemi cinsel davranış yasalarını daha katı bir şekilde uygulamaya başladıkça, önlerine giderek daha fazla sayıda suçlu geldi ve mahkeme işlerinin büyük çoğunluğu zina ve zina davalarından oluşsa da, ensest, sodomi, mastürbasyon ve tecavüz gibi diğer daha olağandışı suçlar değildi. özellikle nadirdir (Brundage, 461). Buna ek olarak, Veba yıllarında, şehir nüfusunun üçte birinden fazlasının kaybına rağmen, Venedik'teki toplam seks suçlarının sayısı öncekiyle aynı kaldı. Bu, ya yetkililerin suçluları daha hevesli bir şekilde avladığını ya da insanların cinsel olarak daha özgür yaşamlar sürerek Kara Ölüm'ün sert gerçekliğinden kaçmaya çalıştıklarını gösteriyor (Brundage, 491). İkincisi daha olası görünüyor ve belki de davada tanıklık edilebilir. Dekamerontarafından anlatılan hikayelerin çoğunun güçlü cinsel içeriği göz önüne alındığında, brigata Veba'yı unutmaya çalışırken.

Ensest zina ve zinadan sonra en yaygın cinsel suçlardan biriydi. Dördüncü Lateran Konseyi, 1215'te ensestle ilgili "dört derece kuralı"nı koymuştu, bu kural bu süre zarfında yeniden yürürlüğe girdi ve çoğu mahkeme tarafından genel olarak gözetildi. Yakın akrabalar arasında (dört derece dahilinde) kan veya evlilik yasayla yasaklanmıştı ve "koşku veya akrabalık" bağlarıyla bağlı çiftlerin evlenebilmelerinin tek yolu Papa'nın rızasıydı (Brundage, 434). Ayrıca, "hem vaftiz ebeveyni ile çocuk hem de vaftiz annesi ile vaftiz babası arasında" açık bir "ruhsal ilişki" vardı ve bu nedenle bu tür insanlar arasındaki evlilikler ensest olarak ilan edildi (Brundage, "Sex and Canon Law," 43). Aslında, iki örnek var Dekameron tanrı ilişkileri arasındaki cinsel ilişkiyi içeren: VII.3'te Friar Rinaldo'nun vaftiz çocuğunun annesiyle yattığı ve VII.10'da Tingoccio'nun vaftiz çocuğunun annesiyle yattığı, sonra öldüğü ve kardeşini bilgilendirmek için ölümden döndüğü VII.10'dur. bu hareket günah değildi. Aşağıdaki pasajda, Tingoccio anlatıyor:

Kardeşim, oraya varır varmaz, bütün günahlarımı ezbere bilen biri tarafından karşılandım. ve aniden vaftiz çocuğumun annesiyle nasıl devam ettiğimi hatırladım. Ve bunun için çok daha ağır bir ceza ödemeyi bekliyordum. başladım. her yeri korkuyla titremek. Dedim ki: "Vaftiz çocuğumun annesiyle seviştim. "Buna çok güldü ve dedi ki: "Defol git seni aptal! Burada vaftiz çocuğunun annesiyle ilgili özel bir şey yok." Bunu duyduğumda o kadar rahatlamıştım ki ağlayabilirdim (547).

Her iki hikayede de, suçluların, genellikle günah olarak etiketlenen bir eylemde bulunduklarını fark ettikleri açıktır, ancak hiçbir çift, zina yapan veya zina yapanların çoğu gibi, hiçbir şekilde cezalandırılmaz. Dekameron hiçbir anlamlı cezaya maruz kalmazlar. Ensestin aristokrasi arasında köylülerden daha yaygın olduğunu belirtmek önemlidir. Açık nedenlerden dolayı, varlıklı ya da soylu soydan olanlar genellikle kendi çevrelerinden evlenmek istediler (Brundage, 434).

sodomi aynı zamanda nispeten yaygın bir suçtu, ancak nasıl tanımlanacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar vardı. Bazıları sodominin spermin "doğal olmayan" herhangi bir kullanımını (anal ilişki, mastürbasyon ve oral seks gibi) içerdiğini düşünürken, bugün kullandığımıza daha yakın bir sodomi tanımı kullananlar da vardı. James Brundage'a göre, sodomi özellikle (teknik olarak cinsel arzuları için meşru bir çıkışa sahip olmayan) din adamları arasında ve şehirlerde (472) yaygın olarak görülüyordu. genellikle hadım etme veya asma yoluyla (Brundage, 473). Bu algı, Boccaccio'nun Ciappelletto'nun (I.1) kadınlara düşkün olduğu "kota köpekleri karşılarında iyi bir sağlam sopaya düşkündür, o dünyanın en ahlaksız adamından daha fazla zevk aldı" şeklindeki gelişigüzel sözlerinden çok daha şiddetlidir (26). Pope Innocent IV, zina evliliğin feshi için meşru bir sebep olmasa da, kocası onu anal ilişkiye razı olmaya ikna etmeye çalışan bir kadının ayrılık hakkı alabileceğini ilan etti (Brundage, 455).

Mastürbasyonbazen sodomi tanımına dahil edilen, daha sonra olmaya başlamasına rağmen, erken Ortaçağ'da büyük bir suç olarak görülmedi. Thomas Aquinas onu en ciddi günahlardan biri olarak kabul etti çünkü üreme için değil, "doğaya aykırı" olduğu için, 1388'de Başpiskopos Guy de Roye bunun çok ciddi bir günah olduğunu ve sadece piskoposlar tarafından ele alınması gerektiğini öne sürdü (Richards, 31). Bu fikir değişikliği, nüfusun azalmasıyla ilgili genel korkulara yol açan ve belki de "tohum israfı" (Richards, 32) hakkında genel bir endişeye neden olan Veba'nın başlamasıyla ortaya çıkmış olabilir. İçinde DekameronMastürbasyondan yalnızca geçici olarak söz edilir ve o zaman bile referans doğrudan değildir: "[Başrahibe] bundan böyle, kendisini gizlice teselli eden sevgili rahibelerinin kıskançlığından etkilenmeyen, sık aralıklarla onu ziyaret etmesini ayarladı. ellerinden geldiğince" (IX.2, 658).

tecavüz ve diğer cinsel şiddet eylemleri, kanonistlerin ve ilahiyatçıların belediye hukuku ile anlaşmazlığa düştüğü bir konuydu. Kilise cinsel teması içeren tüm konularda bireysel rızaya çok odaklanmış olsa da, mahkemeler tecavüzcüleri veya kadınlara herhangi bir cinsel saldırı gerçekleştirenleri nadiren cezalandırdı. Venedik'te Orta Çağ'ın sonlarında tecavüz, çocukları, yaşlıları veya aristokrasinin bir üyesi olan bir kurbanı içermediği sürece ne nadirdi ne de ciddi bir suç olarak görülüyordu (Richards, 39). Tecavüz sonucunda pek çok kadın sosyal statülerini ve evlilik yeteneklerini kaybederken, saldırganları "genç erkek cinselliği" kurbanı olarak suçlandılar (Richards, 40-41). Bazen bir erkek, eşinin "suçlu saptırması" nedeniyle karısına saldıran kişiye karşı dava açabiliyordu. Bu nedenle, teknik olarak kocasının mülkü olarak kabul edildiğinden, tecavüzü kocasına karşı bir eylem olarak görülüyordu (Brundage, 471).

Elbette, bu süre zarfında işlenen, bazıları cezalandırılan ve bazıları cezalandırılmayan daha küçük cinsel açıdan sapkın eylemler vardı. Örneğin, kılık değiştirme yasaya göre bilinen hiçbir cezayı taşımazken (Brundage, 473) doğum kontrolü, üremeyi engellediği ve bu nedenle kürtajla eş tutulduğu için son derece günah olarak kabul edildi. Mastürbasyon gibi, çiftleşme kesintisi Orta Çağ'ın sonlarında küçükten büyük günaha terfi etti ve birçok mahkeme onu on beşinci yüzyıla kadar "sodomi" başlığı altına dahil etti (Richards, 32-33).

(A.M.S.) Boccaccio, Giovanni. Decameron. Trans. G. H. McWilliam. New York: Penguen, 1972.

Brundaj, James A. Ortaçağ Avrupa'sında Hukuk, Seks ve Hıristiyan Toplumu. Chicago: Chicago Press Üniversitesi, 1987.

Brundage, James A. "Sex ve Canon Hukuku." Ortaçağ Cinselliği El Kitabı. Ed. Vern L. Bullough ve James A. Brundage. New York: Garland Publishing, Inc., 1996, s. 33-50.

Richards, Jeffrey. Muhalefet ve Lanet: Ortaçağ'da Azınlık Grupları. New York: Routledge, 1994.


Fantastik Kitaplardan Orta Çağ Hayatı Hakkında Alabileceğiniz En Kötü 10 Yanlış Anlama

Bazı mecazlar, Orta Çağ'dan ilham alan fantastik öykülere o kadar yerleşmiştir ki, Orta Çağ yaşamının gerçek yönlerini temsil ettiklerini düşünmek cezbedicidir. Ancak çoğu zaman bu hikayeler, Orta Çağ'daki yaşamla ilgili mitleri ve yanlış anlamaları pekiştiriyor.

En iyi görüntü ejderha mızrağı Sevdiğim, ancak sözde Orta Çağ'a batmış dizi.

Ortaçağ döneminden bahsederken hatırlanması gereken önemli bir şey de, MS 5. yüzyıldan MS 15. yüzyıla kadar uzun bir zaman dilimine yayıldığı ve çok sayıda Avrupa ülkesini kapsadığıdır. Aşağıdaki gibi çalışmalar sayesinde, buradaki çürüklüğün büyük bir bölümünün 14. yüzyıl İngiltere'sini kapsadığını fark edeceksiniz. Zaman Yolcusunun Orta Çağ İngilteresi Rehberi Ian Mortimer ve Joseph Gies ve Frances Gies'in çalışmaları (başka bir kaynak olmasına rağmen, Orta Çağ Hakkında Yanlış Bilinenler , biraz daha fazla yer kaplar). Ancak buradaki nokta, Orta Çağ'ın, aslında, birçok kılıç ve büyücülük hikayesinin Orta Çağ benzeri ortamlarının sizi inandıracağından çok daha zengin olduğudur.

Fantastik romanların tarihsel olarak doğru olması gerekiyor mu? Kesinlikle değil. Dünya inşa etmenin eğlencesinin bir kısmı yeni fikirler icat etmek veya farklı kültürlerin ve zaman dilimlerinin unsurlarını birleştirmek ve hatta tarihi mitleri ve yanlış anlamaları entegre etmektir. Ancak sözde Orta Çağ ortamlarında çok fazla kitap okur veya çok sayıda film izlerseniz, Orta Çağ'da yaşamın nasıl olduğunu bildiğiniz gibi yanlış bir izlenim edinebilirsiniz. Ayrıca, gerçek tarih, gelecekte kendi hikayelerinize dahil etmek isteyebileceğiniz yeni fikirler sunar.

Ve bu, tüm Ortaçağ-esque ortamlarının bu mitlere girdiğini söylemek değil, sadece bu kadar çok kişi var.

Bu gönderi, bir süre önce altını çizdiğimiz reddit's r/AskHistorians'daki bu büyüleyici başlıktan ilham aldı. İşte yanlış anlamalar, aşağıda debunkery ile:

1. Köylüler, birbirine az çok eşit olan tek bir insan sınıfıydı.

Orta Çağ'da insanların kolayca çok geniş sınıflara ayrıldığını düşünmek kolaydır: kraliyetler, soylular, şövalyeler, din adamları ve en altta çalışan köylüler. Ancak, adınızın önünde "king" "lord," "sir," "baba," veya "kardeş"in (veya kadın benzerlerinin) olmaması, kendi sosyal konumunuzla ilgilenmediğiniz anlamına gelmez. Bugün genel olarak "köylüler" olarak adlandırabileceğimiz geniş insan sınıfları vardır, ancak aslında bu geniş kategoride çeşitli insan sınıfları vardı.

Mortimer, örneğin 14. yüzyıl İngiltere'sinde, belirli bir lordun topraklarına bağlı insanlar, kötü adamlarınız olduğuna dikkat çekiyor. Kötüler özgür halk olarak kabul edilmezdi ve lordun topraklarıyla birlikte satılabilirlerdi. Ve özgür halk, çeşitli sosyal ve ekonomik sınıflardan oluşuyordu. Örneğin, bir mülk sahibi, bir lordun malikanesini kiralamak için yeterince başarılı olabilir, esasen bir lord gibi hareket edebilir. Ve bir köyde, siyasi gücün çoğunluğunu elinde tutan ve yerel memurların çoğunu sağlayan birkaç aile olabilir. Bu insanları "köylüler" olarak düşünmeye meyilli olabiliriz, ancak bununla birlikte gelen tüm sınıf kaygısıyla birlikte kendileri hakkında çok daha karmaşık düşünme biçimleri vardı.

2. Hanlar, aşağıda büyük ortak salonları ve yukarıda odaları olan halk evleriydi.

Taverna hanı kadar sözde Ortaçağ fantezisine kök salmış çok az görüntü vardır. Siz ve partiniz ana odada birkaç kadeh bira keyfi yapın, tüm yerel dedikoduları duyun, sonra topaklı bir şilte üzerinde (yalnız veya bir sevgiliyle) uyuyacağınız özel kiralık odanıza gidin.

Bu görüntü tamamen kurgu değil, ama gerçek biraz daha karmaşık - ilginçten bahsetmiyorum bile. Ortaçağ İngiltere'sinde, bir şehir hanını bir birahaneyle birleştirirseniz, muhtemelen o fantezi hana benzeyen bir şey elde edersiniz. Bir yatak kiralayabileceğiniz (veya daha büyük olasılıkla yatakta bir yer) kiralayabileceğiniz hanlar vardı ve bu hanlarda yeme ve içme salonları vardı. But these were not public houses innkeepers were generally permitted to serve food and drink only to their guests. And, Mortimer points out, you would likely find a single room with several beds, beds that could fit up to three people. It was only in the most upscale inns that youɽ find chambers with just one or two beds.

There were establishments for drinking in these cities as well: taverns for wine and alehouses for ale. Of the two, alehouses were the rowdier establishments, more likely to function as your Medieval Mos Eisley. But ale and cider were often made at home as well a husband might expect his wife to be skilled in brewing. The Gieses note in Life in a Medieval Village that a tavern in an English village was often someone's home. Once your neighbor opened up a fresh batch of ale, you might go to their house, pay a few pennies, and sit and drink with your fellow villagers.

There are other options for accommodations as well. Travelers could expect the hospitality of people of equal or lesser social class, enjoying their food and beds in exchange for tales from the road and a tip. (Mortimer says that, if you were lucky enough to stay with a 14-century merchant, the digs were much nicer than any inn.) Or you might go to a hospital, which was not just for healing, but also for hospitality.

3. You would never see a woman engaged in a trade such as armorer or merchant.

Certainly, some fantasy stories will cast women in equal (or relatively equal) positions to men, carrying out the same sorts of trades that men might carry out. But in many fictional stories, a woman who makes armor or sells good would seem out of place — although this does not universally reflect Medieval reality. In England, a widow could take up the trade of her dead husband — and Mortimer specifically cites tailor, armorer, and merchant as trades open to widows. Some female merchants were actually quite successful, managing international trading ventures with impressive capital.

Women engaged in criminal activity as well, including banditry. Many criminal gangs in Medieval England consisted of families, including wives with their husbands and sisters with their brothers.

Image from the Holkham Bible Picture Book, via the British Library Board .

4. People had horrible table manners, throwing bones and scraps on the floor.

Sorry, even in the Middle Ages, members of polite society, from kings to villeins, followed certain etiquette, and that etiquette involved good table manners. In fact, depending on when and where and with whom you were eating, you might have to follow very strict procedures for eating and drinking. Here's a tip: If a lord passes you his cup at the dinner table, it's a sign of his favor. Accept it, backwash and all, and pass it back to him after you've had a sip.

5. People distrusted all forms of magic and witches were frequently burned.

In some fantasy stories, magic is readily accepted by everyone as a fact of life. In others, magic is treated with suspicion at best or as blasphemy at worst. You might even hear the Biblical edict, "Thou shalt not suffer a witch to live."

But not all claims of magic in the Middle Ages were treated as heresy. In her essay "Witches and the Myth of the Medieval ɻurning Time,'" from Misconceptions About the Middle Ages, Anita Obermeier tells us that during the 10th century, the Catholic Church wasn't interested in trying witches for heresy it was more interested in eradicating heretical superstitions about "night-flying creatures."

And in 14th-century England, you might consult a magician or a witch for some minor "magical" task, such as finding a lost object. In Medieval England, at least, magic without any heretical components was tolerated. Eventually, the late 15th century would give rise to the Spanish Inquisition, and we do see witches hunted down.

Witch burnings weren't unheard of in the Middle Ages, but they weren't common, either. Obermeier explains that, in the 11th century, sorcery was treated as a secular crime, but the church would issue several reprimands before it would resort to burning. She puts the first burning for heresy at 1022 in Orleans and the second at 1028 in Monforte. It's rare in the 11th and 12th centuries, but becomes a more common punishment in the 13th century for relapsed heretics. However, it depends where you are. In the 14th century, you probably won't be burned as a witch in England, but you may very well get the stake in Ireland.

6. Men's clothing was always practical and functional.

Yes, Medieval people of various classes were interested in fashion, and sometimes fashion — particularly men's fashion — got pretty absurd. Early clothing is more functional, but during the 14th century, men's fashions in England were both body-bearing and rather experimental. Corsets and garters were common for men, and increasingly, popular fashions encouraged men to show off the shape of their hips and legs. Some aristocratic men wore gowns with sleeves so long they were in danger of tripping on the cuffs. It became fashionable to wear shoes with extraordinarily long toes — one such shoe, imported from Bohemia, had twenty-inch toes that needed to be tied to a man's garters. There was even a fad of wearing one's mantle so that the head went through the arm hole rather than the head hole, with the sleeves functioning as a voluminous collar.

Image: Selection of Medieval leather shoes from the Museum of London .

It's also important to note that fashions would trickle down from royalty, through the aristocracy, and down to the common folk. In the seasons after a fashion appeared among the nobility, a less expensive version would appear among those of lesser stations. In fact, sumptuary laws were passed in London to prevent people from dressing above their stations. For example, a common woman in 1330s London was not permitted to line her hood with anything but lambskin or rabbit fur, or risk losing her hood.

7. Servants were all low-class people.

Actually, if you were a high-ranking individual, chances are that you had high-ranking servants. A lord might send his son to serve in another lord's manor — perhaps that of his wife's brother. The son would receive no income, but would still be treated as the son of a lord. A lord's steward might actually be a lord himself. Your status in society isn't just based on whether or not you were a servant, but also your familial status, whom you served, and what your particular job was.

Something you might not expect about servants in English households in the late Middle Ages: they were overwhelmingly male. Mortimer points to the earl of Devon's household, which had 135 members, but only three women. With the exception of a washerwoman (who didn't live in the household), the staffers were all men, even in households headed by women.

8. Medicine was based on pure superstition.

Admittedly, if you're looking outside of Game of Thrones, a lot of healing in fantasy novels is just plain magical. You've got your cleric class who gets their healing from the gods, and otherwise you might have someone on hand who can dress a wound or make a poultice.

And yes, a lot of Medieval medicine was based on what we would consider today mystical bunk. A great deal of diagnosis involved astrology and humoral theory. Blood letting was a respected method of treatment, and many of the curatives were not only useless — they were downright dangerous. And while there were medical colleges, extraordinarily few physicians were able to attend.

Still, some aspects of Medieval medicine were logical even by modern standards. Wrapping smallpox in scarlet cloth, treating gout with colchicum, using camomile oil for an earache — these were all effective treatments. And while the notion of a barber-surgeon is a horrifying one to many of us, some of those surgeons were actually quite talented. John of Arderne employed anesthetics in his practice, and many surgeons were skilled in couching cataracts, sewing abscesses, and setting bones.

From John Arderne's De arte phisicali et de cirurgia, via Wikimedia Commons .

9. The most powerful military force consisted of armored knights riding into battle.

James G. Patterson, in his essay "The Myth of the Mounted Knight" from Misconceptions About the Middle Ages, explains that while the image of the mounted knight might have been a popular one during Medieval times, it didn't match the reality of warfare. Armored cavalry, he explains, can be incredibly useful — even devastating — against untrained revolutionaries, but they were far less useful against a trained foreign infantry. Rather, ground forces, including knights on foot who frequently served as officers, were invaluable in battle. Even during the Crusades, when the image of the mounted knight seemed synonymous with glory in battle, most the actual battles involved sieges.

In the 14th century, English warfare focused increasingly on archery. In fact, Edward III prohibited football in 1331 and then again in 1363 in part because people were spending too much time playing football and not enough time practicing their archery. The English archers were able to repel many a French cavalry force.

10. Only men's sexual pleasure was important.

A common belief during the Middle Ages was that women were more lustful than men. A lot more lustful, in fact. Rape was a crime in 14th century Medieval England, but not between spouses. A wife could not legally refuse her husband's advances, but a husband could not refuse his wife's advances either. The popular belief was that women were always longing for sex, and that it was bad for their health not to have intercourse regularly. A woman's orgasm was also important another common belief was that a woman could not conceive without an orgasm. (Unfortunately, this also made rape impossible to prosecute if the victim became pregnant Medieval English scholars believed women's bodies had a way of, in the modern parlance, shutting things down.)

So what was an unmarried woman to do? Well, if she couldn't find a husband, the English physician John of Gaddesden recommended that she find a midwife who could get the job done manually.


Hanged, Drawn, And Quartered: A Multi-Step Medieval Execution

Wikimedia Commons Being hanged, drawn, and quartered often involved being dragged to the site of your death by horse.

In Medieval England, one of the most serious crimes was high treason. Since the punishment had to fit the crime, the Medieval execution method of being hanged, drawn, and quartered combined several forms of torture.

Usually, being “drawn” simply meant that the person was pulled by a horse to his final destination. However, sometimes this word took on a far grislier meaning when it referred to drawing the person’s intestines out of his body later on in the process.

As for being hanged, that step is self-explanatory. But in many cases, the person didn’t die from the hanging itself. Instead, executioners would hang the victim until he was on the edge of death and then release him so he would still be alive for the real horror — the quartering.

Wikimedia Commons An illustration of Sir Thomas Armstrong’s execution for treason in 1684.

This began with castrating the prisoner, throwing his genitals — and sometimes his intestines — into a fire. The prisoner was then decapitated.

Finally, as the word “quartering” implied, the body would be chopped into at least four pieces and chucked into a boiling concoction of spices. This prevented birds from picking at the remains and allowed for the body parts to be publicly displayed across the country as a grisly warning.

Though typically thought of as just a British punishment, this execution method was actually practiced throughout Europe.

The most famous victim of this fate was William Wallace, since his fight to secure Scottish freedom from the English in the 1290s was inherently treasonous. Depicted in the 1995 film Braveheart, Wallace’s execution was even more brutal in real life.

Wikimedia Commons Hugh Despenser the Younger being “drawn” for high treason in 1326.

In Wallace’s case, he was drawn by four different horses that were each tied to one of his limbs. This was usually done to prisoners the king despised most. After the execution, Wallace’s remains were famously scattered around England as a warning to other potential traitors.

Shockingly, this practice was used for about 500 years after Wallace’s infamous execution — until it was finally outlawed in 1803.


37. Middle-Aged Teens

A useful indicator for the quality of life—or lack thereof—in a certain time or place is the average life expectancy. Since a man born between 1276 and 1300 in Medieval England could only expect to make it to 31 years old, life must have been really tough. Good news for the ladies, though: women born in the same time period on average made it past childbearing age. Phew!

Wikimedia.Commons

Decameron Web

The Middle Ages in Europe witnessed a universal paradox of tolerance and condemnation with regards to prostitution. While technically a sin (because it hinged on the act of fornication), prostitution was recognized by the church and others as a necessary, or "lesser evil" (Karras, 246). It was accepted as fact that young men would seek out sexual relations regardless of their options, and thus prostitution served to protect "respectable" townswomen from seduction and even rape. In 1358, the Grand Council of Venice declared that prostitution was "absolutely indispensable to the world" (Richards, 125). In general, declarations proclaiming the necessity of prostitution were not quite so enthusiastic. Indeed, the church did not hesitate to denounce prostitution as morally wrong, but as St. Augustine explained: "If you expel prostitution from society, you will unsettle everything on account of lusts" (Richards, 118). Thus, the general tolerance of prostitution was for the most part reluctant, and many canonists urged prostitutes to reform, either by marrying or by becoming nuns. In fact, there were many religious sanctuaries set up specifically for prostitutes who wished to quit the profession (Bullough, 183).

Prostitution in the Middle Ages was, much as it is today, primarily an urban institution. Especially in Italy, efforts were made early on by municipal governments to expel prostitutes from the cities, but to no avail. The demand was simply far too great, as not only young unmarried men, but men with wives and even members of the clergy considered themselves in need. Many cities tried to solve the problem by banishing prostitutes to certain areas of town. Often, these quarters turned into "criminal underworlds" associated with the poor and the undesirables of the city, the most famous existing in Bologna (Brundage, 464). (We may think here of neighborhoods such as Malpertugio, in which Andreuccio meets Fiordaliso, in II.5.) Vern Bullough provides interesting note: streets with the word "rose" in them, he observes, were most likely designated for prostitution during this period, as the phrase "to pluck a rose" was a common metaphor for the act of hiring a prostitute (Bullough, 182).

Another almost universal restriction placed on prostitutes pertained to the clothing they were allowed to wear. In order to set them apart from "decent" women and avoid confusion, the church required that prostitutes adopt some type of distinctive clothing, which each particular city government was allowed to select. For example, in Milan the garment of choice was a black cloak, while in Florence prostitutes wore gloves and bells on their hats (Richards, 119). According to Bullough, a citizen who found a prostitute clothed in anything other than the official dress had the right to strip them on the spot (Bullough, 182).

Many cities decided to take advantage of the situation and earn a little money, setting up municipal brothels with laws and restrictions prohibiting beatings of the prostitutes by brothel keepers, restricting the number of customers a prostitute might entertain in one day, and of course demanding a certain percentage of all earnings (Karras, 246). In 1403, about forty years after ending a long policy of expulsion, the municipal government in Venice established its own brothel in the Rialto, which has since become the traditional center of prostitution in the city. Later, there were attempts to set up other brothels, but this only led to more expulsions in order to regulate the trade and finally to strict compromises between these businesses and the church (Richards, 125-126).

Those who argued against prostitution suggested all sorts of reasons for its existence. For some it was the product of poverty, for others greed or lustfulness, and according to some people, even the stars had something to do with it (Brundage, 464). There were also those who justified prostitution on the grounds that it was a viable economic activity and was primarily directed towards the earning of money rather the gratification of sexual desires (at least, for the prostitutes themselves). As a matter of fact, when it came to economics, concubinage was often an appealing option formal contracts involving agreements of sexual fidelity, support obligations and the like were frequently drawn up between partners. Concubinage could be an easy way for poorer families to make beneficial social connections and gain monetary support for their unmarried daughters. Once in a while, concubinage even led to marriage (Brundage, 446).

Prostitution in the Dekameron

There is really only one obvious instance of prostitution in the Dekameron: the "young Sicilian woman. willing to any man's bidding for a modest fee," who swindles Andreuccio in II.5. This young woman is presented as extremely clever and exceedingly cruel. She seems to have created quite a network for herself, but she is by no means a "high class prostitute." Also called "courtesan mistresses," these women, who restricted their business to the nobility, began to appear in the later Middle Ages as a result of urbanization and the growing popularity of the ideal of romantic love (Bullough, 184). In general, prostitution seems to be a topic which Boccaccio avoids, contrary to his treatment of certain other sexual behaviors.

(A.M.S.) Boccaccio, Giovanni. Decameron. Trans. G. H. McWilliam. New York: Penguin, 1972.
Brundage, James A. Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

Bullough, Vern L. "Prostitution in the Later Middle Ages." Sexual Practices and the Medieval Church. Ed. Vern L. Bullough and James Brundage. Buffalo: Prometheus Books, 1982, pp.176-86.

Karras, Ruth Mazo. "Prostitution in Medieval Europe." Handbook of Medieval Sexuality. Ed. Vern L. Bullough and James A. Brundage. New York: Garland Publishing, Inc., 1996, pp. 243-60.

Richards, Jeffrey. Sex, Dissidence and Damnation: Minority Groups in the Middle Ages. New York: Routledge, 1994.


Syphilis, sex and fear: How the French disease conquered the world

H istory doesn't recount who gave Cesare Borgia syphilis, but we do know when and where he got it. In the summer of 1497, he was a 22-year-old cardinal, sent as papal legate by his father, Pope Alexander VI, to crown the king of Naples and broker a royal marriage for his sister, Lucrezia. Naples was a city rich in convents and brothels (a fertile juxtaposition in the male Renaissance imagination), but it was also ripe with disease. Two years earlier, a French invasion force including mercenary troops back from the new world, had dallied a while to enjoy their victory, and when they left, carried something unexpected and deadly back home with them.

His work accomplished, Cesare took to the streets. Machiavelli, his contemporary and a man with a wit as unflinching as his politics, has left a chilling account of his coupling with a prostitute who, when he lights a lamp afterwards, is revealed as a bald, toothless hag so hideous that he promptly throws up over her. Given Cesare's elevated status, his chosen women no doubt were more enticing, but the sickness they gave him (and suffered themselves) was to prove vicious. First a chancre appeared on his penis, then crippling pains throughout his body and a rash of itching, weeping pustules covering his face and torso. Fortunately for him and for history, his personal doctor, Gaspar Torella, was a medical scholar with a keen interest in this startling new disease and used his patient (under the pseudonym of "Niccolo the young") to record symptoms and attempted cures. Over the next few years, Torella and others charted the unstoppable rise of a disease that had grown men screaming in agony as their flesh was eaten away, in some cases down to the bone.

I still remember the moment, sitting in the British Library, when I came across details of Torella's treatise in a book of essays on syphilis. There is nothing more thrilling in writing historical fiction than when research opens a window on to a whole new landscape, and the story of how this sexual plague swept through Europe during the 1490s was one of the turning points in Blood and Beauty, the novel I was writing on the rise and fall of the Borgia dynasty.

By the time that Cesare felt that first itch, the French disease, as it was then known, had already spread deep into Europe. That same year, Edinburgh town council issued an edict closing brothels, while at the Italian university of Ferrara scholars convened an emergency debate to try to work out what had hit them. By then the method of the contagion was pretty obvious. "Men get it from doing it with women in their vulvas," wrote the Ferrarese court doctor baldly (there is no mention of homosexual transmission, but then "sodomy", as it was known then, was not the stuff of open debate). The theories surrounding the disease were are as dramatic as the symptoms: an astrological conjunction of the planets, the boils of Job, a punishment of a wrathful God disgusted by fornication or, as some suggested even then, an entirely new plague brought from the new world by the soldiers of Columbus and fermented in the loins of Neapolitan prostitutes.

Whatever the cause, the horror and the agony were indisputable. "So cruel, so distressing, so appalling that until now nothing more terrible or disgusting has ever been known on this earth," says the German humanist Joseph Grunpeck, who, when he fell victim, bemoaned how "the wound on my priapic gland became so swollen, that both hands could scarcely encircle it." Meanwhile, the artist Albrecht Dürer, later to use images of sufferers in propaganda woodcuts against the Catholic church, wrote "God save me from the French disease. I know of nothing of which I am so afraid … Nearly every man has it and it eats up so many that they die."

It got its name in the mid 16th century from a poem by a Renaissance scholar: its eponymous hero Syphilus, a shepherd, enrages the Sun God and is infected as punishment. Outside poetry, prostitution bears the brunt of the blame, though the real culprit was testosterone. Men infected prostitutes who then passed it on to the next client who gave it back to a new woman in a deadly spiral. Erring husbands gave it to wives who sometimes passed it on to children, though they might also get it from suckling infected wet-nurses.

Amid all this horror there were elements of poetic justice. In a manifestly corrupt church, the give-away "purple flowers" (as the repeated attacks were euphemistically known) that decorated the faces of priests, cardinals, even a pope, were indisputable evidence that celibacy was unenforceable. When Luther, a monk, married a nun, forcing the hand of the Catholic church to resist similar reform in itself, syphilis became one of the reasons the Catholic church is still in such trouble today.

Though there has been dispute in recent years over pre-15th-century European bones found with what resemble syphilitic symptoms, medical science is largely agreed that it was indeed a new disease brought back with the men who accompanied Columbus on his 1492 voyage to the Americas. In terms of germ warfare, it was a fitting weapon to match the devastation that measles and smallpox inflicted travelling the other way. It was not until 1905 that the cause of all this suffering was finally identified under the microscope – Treponema pallidum, a spirochete bacterium that enters the bloodstream and, if left untreated, attacks the nervous system, the heart, internal organs and the brain and it was not until the 1940s and the arrival of penicillin that there was an effective cure.

Much of the extraordinary detail we now have about syphilis is a result of the Aids crisis. Just when we thought antibiotics, the pill and more liberal attitudes had taken the danger and shame out of sexual behaviour, the arrival out of nowhere of an incurable, fatal, highly contagious sexual disease challenged medical science, triggered a public-health crisis and re-awoke a moral panic.

Not surprisingly, it also made the history of syphilis extremely relevant again. The timing was powerful in another way too, as by the 1980s history itself was refocusing from the long march of the political and the powerful, to the more intimate cultural stories of everyman/woman. The growth of areas such as history of medicine and madness through the work of historians such as Roy Porter and Michel Foucault was making the body a rich topic for academics. Suddenly, the study of syphilis became, well, there is no other word for it, sexy.

Historians mining the archives of prisons, hospitals and asylums now estimate that a fifth of the population might have been infected at any one time. London hospitals during the 18th century treated barely a fraction of the poor, and on discharge sufferers were publicly whipped to ram home the moral lesson.

Those who could buy care also bought silence – the confidentiality of the modern doctor/patient relationship has it roots in the treatment of syphilis. Not that it always helped. The old adage "a night with Venus a lifetime with Mercury" reveals all manner of horrors, from men suffocating in overheated steam baths to quacks who peddled chocolate drinks laced with mercury so that infected husbands could treat their wives and families without them knowing. Even court fashion is part of the story, with pancake makeup and beauty spots as much a response to recurrent attacks of syphilis as survivors of smallpox.

And then there are the artists poets, painters, philosophers, composers. Some wore their infection almost as a badge of pride: The Earl of Rochester, Casanova, Flaubert in his letters. In Voltaire's Candide, Pangloss can trace his chain of infection right back to a Jesuit novice who caught it from a woman who caught it from a sailor in the new world. Others were more secretive. Shame is a powerful censor in history, and in its later stages syphilis, known as the "great imitator", mimics so many other diseases that it's easy to hide the truth. Detective work by writers such as Deborah Hayden (The Pox: Genius, Madness, and the Mysteries of Syphilis) count Schubert, Schumann, Baudelaire, Maupassant, Flaubert, Van Gogh, Nietzsche, Wilde and Joyce with contentious evidence around Beethoven and Hitler. Her larger question – how might the disease itself have affected their creative process – is a tricky one.

Van Gogh paints skulls and Schubert's sublime last works are clearly suffused with the awareness of death. But in 1888, when Nietzsche, tumbling into insanity, wrote work such as Ecce Homo is his intellectual grandiosity genius or possibly the disease talking? There is a further layer of complexity to this. By the time Nietzsche lost his wits, tertiary syphilis had undergone a transmutation, infecting the brain and causing paralysis alongside mental disintegration. But many of its sufferers didn't know that then. Guy de Maupassant, who started triumphant ("I can screw street whores now and say to them 'I've got the pox.' They are afraid and I just laugh"), died 15 years later in an asylum howling like a dog and planting twigs as baby Maupassants in the garden.

Late 19th-century French culture was a particularly rich stew of sexual desire and fear. Upmarket Paris restaurants had private rooms where the clientele could enjoy more than food, and in opera foyers patrons could view and "reserve" young girls for later. At the same time, the authorities were rounding up, testing and treating prostitutes, often too late for themselves or the wives. As the fear grew, so did the interest in disturbed women. Charcot's clinic exhibited examples of hysteria, prompting the question now as to how far that diagnosis might have been covering up the workings of syphilis. Freud noted the impact of the disease inside the family when analysing his early female patients.

"It's just as I thought. I've got it for life," says the novelist Alphonse Daudet after a meeting with Charcot in 1880s. kitabında In the Land of Pain, translated and edited by Julian Barnes in 2002, the writer's eye is unflinching as he faces "the torment of the Cross: violent wrenching of the hands, feet, knees, nerves stretched and pulled to breaking point," dimmed only by the blunt relief of increasing amounts of morphine: "Each injection [helps] for three or four hours. Then come 'the wasps' stinging, stabbing here, there, everywhere followed by Pain, that cruel guest … My anguish is great and I weep as I write."

Of course, we have not seen the end of syphilis – worldwide millions of people still contract it, and there are reports, especially within the sex industry, that it is on the increase in recent years. But the vast majority will be cured by antibiotics before it takes hold. They will never reach the point, as Cesare Borgia did in the early 16th century, of having to wear a mask to cover the ruin of what everyone agreed was once a most handsome face. What he lost in vanity he gained in sinister mystery. How far his behaviour, oscillating between lethargy and manic energy, was also the impact of the disease we will never know. He survived it long enough to be cut to pieces escaping from a Spanish prison. Meanwhile, in the city of Ferrara,his beloved sister Lucrezia, then married to a duke famed for extramarital philandering, suffered repeated miscarriages – a powerful sign of infection in female sufferers. For those of us wedded to turning history into fiction, the story of syphilis proves the cliche: truth is stranger than anyone could make up.

A Cultural History of Syphilis will be broadcast on Radio 3 on 26 May.


Videoyu izle: VADSTENA: A roadtrip to LAKE VÄTTERNS most beautiful village and its castle. EPS 24


Yorumlar:

 1. Daigore

  Hangi kelimeler ... Olağanüstü ifade, takdire şayan

 2. Donaghy

  yetenekli insansın

 3. Taulmaran

  Bir hata yapıyorsun. Konumumu savunabilirim.

 4. Abdulla

  Şu anda tartışmaya katılamıyorum - boş zaman yok. Geri döneceğim - kesinlikle fikrimi ifade edeceğim.

 5. Siman

  Kesinlikle sizinle aynı fikirde. Bunda bir şey mükemmel bir fikir, sizinle aynı fikirde.

 6. Everett

  Özellikle, bu komik cevapBir mesaj yaz