Hangi deşifre edilmemiş yazı sistemi en büyük metin külliyatına sahiptir?

Hangi deşifre edilmemiş yazı sistemi en büyük metin külliyatına sahiptir?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Düzinelerce eski yazı sistemi hala çözülemedi. Sorum şu: Bilinen en fazla yazıt bunlardan hangisine sahiptir? (ve bu nedenle gelecekteki deşifre için en erişilebilir olabilir, ancak bu Olumsuz sorumun bir parçası)?

Örneğin, yazıtı bilinmeyen bir yazı sistemi içinde olan Phaistos Diski'nde toplamda sadece 241 simge vardır ve bu yazı sisteminin başka hiçbir örneği bilinmemektedir.

Öte yandan, 19. yüzyılın başlarında, her biri için milyonlarca jeton içeren binlerce yazıtın bilindiği hem Akad çivi yazısı hem de Mısır hiyeroglifleri hala çözülemedi (elbette, her ikisi de o zamandan beri deşifre edildi).


Bu çok ilginç bir soru ve sonuç sadece bir metnin şifresi çözüldüğünde değil, aynı zamanda yeni yazıtlar bulunduğunda da gelişiyor.

Dolayısıyla 1973'ten önce Girit dışında sadece bir tablet bulunsa da sorunuzun cevabının Linear A olduğunu söyleyebilirim: Toplam 7362-7396 işaretin geçtiği 1427 Linear A belgesi var.

Lineer A, Minos uygarlığının dini bir yazısıdır. Alfabenin gelişine kadar kullanılan, yazılı Yunanca'nın en eski yazılı biçimi olan Linear B'nin kökeni olduğuna inanılmaktadır. Doğrusal B ile temel fark şudur:

 • Doğrusal B iken Doğrusal A deşifre edilmez.
 • Doğrusal A, Doğrusal B ile benzer şekilde telaffuz edilirse, Yunanca olması pek olası değildir ve aslında farklı kökenlere (muhtemelen semitik) sahip bir dil olabilir.

Bu cevabı, daha önce verilen Maya yazısının aksine, Doğrusal A'nın tamamen çözülemediğini, Maya yazısının ise aslında deşifre edildiğini, ancak birçok yazıt bir sır olarak kalmasına rağmen veriyorum.

Tabii ki, Linear A'nın sorunuzu yanıtlamasının tek nedeni antik Yunanistan'da (örneğin Mısır'da da aynısı geçerli) çok sayıda arama yapılmış olması nedeniyle yanıt verebileceğini, ancak bilinmeyen bir yazı olabileceği veya yalnızca birkaç tabletin bulunduğu bir yazı olabileceğini aklınızda bulundurmanız gerekir. sonuçta çok daha büyük bir külliyat bulabileceğimiz bulundu. en büyüğünü sorduğunun farkındayım bilinen Bir metin külliyatı, ve demek istediğim, gizemli bir yazı dilini gerçekten daha fazla yazıt arayarak deşifre etme şansınız, en büyük metin külliyatına sahip yazı üzerinde çalışmaktansa daha büyük olabilir.


Muhtemelen Maya yazıları ve yazıtları, tarihi önemi en fazla olan, çözülmemiş yazıların en büyük gövdesidir.

Ayrıca, eski Mısır hiyerogliflerinin iyi anlaşıldığını düşünmeden düşünmeyin. Hiyerogliflerin çoğu, özellikle de kraliyet mezarlarında bulunanlar, oldukça varsayımsaldır ve ne söylediklerinden gerçekten emin olamayız.


Hangi deşifre edilmemiş yazı sistemi en büyük metin külliyatına sahiptir? - Tarih

Karmaşıklık, muhtemelen öğrencilerin yüzleşmesi gereken antik yazı sistemlerinin en önemli özelliğidir. Karmaşıklık konusu sadece yazının kendisini anlamak için değil, aynı zamanda erken yazı sistemlerinin bir toplumdaki okuryazarlık seviyesini, yazabilenlerin sosyal statüsünü ve daha yakın zamanlarda nasıl etkilediğini anlamak için de önemlidir. bu yazı sistemlerinin deşifresi.

İnsan çürür, cesedi tozdur,
Bütün akrabaları telef oldu:
Ama bir kitap onu hatırlatır
Okuyanın ağzından.
İyi inşa edilmiş bir evden daha iyi bir kitap,
Batıdaki mezar şapellerinden daha
Sağlam bir konaktan daha iyi,
Tapınaktaki bir dikilitaştan daha fazlası! 10

Eski Yazı Sistemlerinin Esnekliği.

Uluslararası İlişkiler ve Ticaretin Lingua Franca'sı

Kültürler arası etkileşimler iletişim gerektirir ve bu nedenle her zaman belirli bir dereceye kadar dile ve yazıya bağımlı olmuştur. Tarihin farklı noktalarında, bireysel diller bu etkileşimlere egemen oldu ve bu da "lingua franca" ifadesinin doğmasına neden oldu. 18 Konuşma dilinin aracı olarak yazı, bu etkileşimlerin tarihinde belki daha az ünlü olsa da benzer şekilde önemli bir rol oynamıştır. Sözlü iletişim, farklı sınıflardan ve okuryazarlık düzeylerinden insanlar arasındaki kültürler arası etkileşim için açıkça kritik olsa da, bazı etkileşimler yazının yardımı olmadan güvenle gerçekleştirilemezdi. Tüccarların, hükümet yetkililerinin, keşişlerin kutsal metinleri kopyalamak ve korumak için ihtiyaç duyduğu anlaşmaların çeşitli unsurlarını kaydetmesi için ihtiyaç duyduğu ekonomik işlemlerin belirli ayrıntılarını kaydetmesi gerekiyordu ve tüm bu eylemler yazıya bağlıydı.

Kadim Yazının Deşifresi

Antik yazıcı dünyasına hakim olan yazı sistemlerinin çoğu, modern zamanlardan çok önce kullanım dışı kaldı. Eski diller öldü ve sonuç olarak onları iletmek için geliştirilen yazı sistemleri terk edildi. Antik yazı sistemlerinin hikayesinin en ilginç yönlerinden biri, bu kayıp yazı sistemlerinin nasıl kurtarıldığıdır. Bu hikayeyi anlamanın anahtarı, bu yazı sistemlerinin olası şifre çözücüler için ortaya koyduğu önemli zorluğun farkına varmaktır.

Birçok durumda, şifre çözücüye, bazıları bilinen ve bazıları bilinmeyen birden fazla yazı ve dilde bir metin sağlayan iki veya üç dilli metinlerin mevcudiyeti, bilinmeyen yazı sistemlerinin deşifre edilmesi için kritik olmuştur. Rosetta Taşı belki de en tanıdık örnektir. On üç yaşındaki firavun Ptolemy V'yi öven bir yazıt içerir ve aynı yazıt Mısır'ın iki versiyonunda (biri hiyeroglif, diğeri demotik, senaryonun basitleştirilmiş bir şekli) ve Yunanca olarak sunulur. Yunanca yazıtın ve ortaya çıkan diğer yazıtların son satırı şu şekilde tercüme edilir: "Bu kararname, sert taştan bir dikilitaşın üzerine kutsal, yerli ve Yunanca karakterlerle yazılacak ve birinci, ikinci yazıtların her birine yerleştirilecektir. ve ebediyen yaşayan kralın suretinin yanında üçüncü sıradaki tapınaklar." 36 Bilginler nadiren bu kadar şanslıdır, ancak Rosetta Taşı üzerinde çalışanlar bu satırdan, yazıttaki metinler arasında belirtilen ilişki nedeniyle taşın hiyeroglif gizemini çözme vaadi verdiğini biliyorlardı.

Çözüm

Yazma, insanlık tarihinde yeni bir gelişmedir. Paleolitik Çağ'da gelişen ölülerin defnedilmesi, sanatın yaratılması, ateşin kontrol edilmesi ve kullanılması gibi insana özgü birçok davranışın kökleri insanlık tarihinde çok daha derinlere uzanmaktadır. Tarım ve yerleşik yaşam tarzı, daha yeni gelişmeler olsa da, on ila on iki bin yıl öncesine dayanan Neolitik Çağ'a yerleştirilebilir. Buna karşılık, en eski yazı biçimleri çok daha yenidir ve yalnızca yaklaşık beş bin yıl önce Batı Asya ve Mısır'da ortaya çıkmıştır. Dünyanın diğer bölgelerinde yazının gelişimi daha da yakın zamanda gerçekleşti. Dolayısıyla yazmak, evrimsel terimlerle çok yakın zamanda ortaya çıkmış yeni bir insan davranışıdır.

Biyografik Not: David Burzillo, Massachusetts, Weston'daki Rivers Okulu'nda dünya tarihi öğretiyor.

Notlar

Yazar, meslektaşları Cathy Favreau, Jennie Jacoby, Jack Jarzavek ve Ben Leeming tarafından sağlanan yorumları minnetle kabul eder.

1 Dil ve yazının aynı şey olmadığı ve insanlık tarihinin farklı zamanlarında geliştirildiği öğrencilere başlangıçta açıklığa kavuşturulmalıdır. Yazının ilerleyen kısımlarında ele alınacak olan hiyeroglif ve çivi yazısı, çeşitli diller için kullanılan yazı sistemleridir ancak kendileri dil değildir.

2 İnsanların sözsüz iletişime ne zaman başladıklarını söylemek mümkün olmasa da, insan grupları, bir grup ortamında avlanmak ve hayatta kalmak için tarihlerinin çok erken dönemlerinde bu yeteneğe açıkça ihtiyaç duymuştur. Konuşma daha yeni bir gelişmedir. Mevcut kanıtlar, insanların yaklaşık elli bin yıl önce fiziksel olarak konuşma yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Yazı ilk olarak yaklaşık beş bin yıl önce kullanıldı.

3 ABD Nüfus Sayımı raporlarına göre İngilizce, ülkedeki okul çağındaki yaklaşık elli üç milyon çocuğun yüzde 81,5'i için evde konuşulan dildir. Geri kalanın yüzde 12,8'i için İspanyolca evde konuşulan birincil dildir. Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu, "Tablo 2. Devlete Göre 5 ila 17 Yaşındaki Nüfus için Dil Kullanımı, İngilizce Yeteneği ve Dilsel İzolasyon: 2000," Dil Kullanımı ve İngilizce Yeteneğine İlişkin Özet Tablolar: 2000 , http://www.census.gov/population/www/cen2000/phc-t20.html (erişim tarihi: 25 Kasım 2003).

4 Dilbilimciler fonemi bir dilde ayırt edici sesin en küçük birimi olarak tanımlarlar. Bir morfemi, bir veya daha fazla fonemden oluşan en küçük anlamlı konuşma birimi olarak tanımlarlar.

5 Bilginler, antik toplumlarda okuryazarlık düzeyine güvenle bir değer yerleştirmenin zorluğunu kabul etseler de, kadim yazı sistemlerinin karmaşıklığını kendi içinde okuryazarlığın nüfuz edebileceği boyuta bir sınır koymak olarak görmediler. Bir toplum. Herman Vanstiphout'a göre, "Her halükarda, yazı sisteminin göreli karmaşıklığının okuryazarlığın yayılmasıyla çok az ilgisi olacak ya da hiç ilgisi olmayacak. Okuryazarlığın bir ulusun siyasi ve sosyal önceliklerine, yazının inceliklerinden çok daha fazla bağlı olduğunu kanıtlamaya gider" ("Eski Batı Asya'da Hafıza ve Okuryazarlık" Eski Yakın Doğu Medeniyetleri, cilt. 4, ed. Jack M. Sasson [New York: Charles Scribner's Sons, 1995], 2188-89). Yazıcı eğitimi tartışması için C. B. F. Walker'ın üçüncü bölümüne bakın, Geçmişi Okumak: Çivi Yazısı (Berkeley: University of California Press, 1989) Samuel Noah Kramer'in birinci bölümü, Tarih Sümer'de Başlar (Garden City: Anchor Doubleday, 1959) A. Leo Oppenheim'ın beşinci bölümü, Eski Mezopotamya: Ölü Bir Uygarlığın Portresi (Chicago: University of Chicago Press, 1977) ve H.W.F. Saggs'ın beşinci bölümü, Yunanistan ve Roma'dan Önce Medeniyet (New Haven: Yale University Press, 1989).

6 Saggs, din bilginlerine ilahilerini icra edebilmeleri için ilahileri okumalarını söyleyen III. Ur Kralı Shulgi'nin hikayesini anlatır (Yunanistan ve Roma öncesi uygarlık, 104-105). J. Nicholas Postgate, bir alfabenin tanıtılmasından önce, "Okuryazarlık, Eski Babil zamanlarında kesinlikle doruğa ulaştı... "(Erken Mezopotamya: Tarihin Şafağında Toplum ve Ekonomi [Londra: Routledge, 1994], 69). Barry J. Kemp, Eski Krallık Mısır'ın üç sınıfa ayrıldığını yazmıştır: "kraldan türetilen otoriteyi kullanan okuryazar adamlar, onlara bağlı olanlar (kapıcılar, askerler, taş ocakçıları vb.) ve okuma yazma bilmeyen köylüler" ("Eski Krallık, Orta Krallık ve İkinci Ara Dönem C. 2686-1552 M.Ö. Eski Mısır: Bir Sosyal Tarih, ed. Bruce G. Trigger, Barry J. Kemp, David O'Connor ve Alan Lloyd [Cambridge: Cambridge University Press, 1996], 81).

7 Bu belgelerin yazıcıların kendileri tarafından yazıldığına dikkat edilmelidir, bu nedenle onlarda açıkça önemli bir önyargı vardır.

8 Miriam Lichtheim, Eski Mısır Edebiyatı, cilt. 2 (Berkeley: California Press Üniversitesi, 1976), 170.

9 Bkz. Kramer, Tarih Sümer'de Başlar, 1-16, Sümerlerin eğitime ve yazıcılara bakış açısıyla ilgili materyal için.

10 Lichtheim, Eski Mısır Edebiyatı, 177. Mısırlı yazıcılar hakkında ek birincil kaynaklar şurada bulunabilir: James B. Pritchard, ed., Eski Ahit ile İlgili Yakın Doğu Metinleri (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969), 431-34.

11 Yazının kökenini anlamlandırma biçimimiz, tarımın gelişmesiyle ilgili benzer sorunları ele alma biçimimize benzer. Mevcut kanıtlar, tarımın dünyanın en az yedi bölgesinde bağımsız olarak icat edildiğini ve onlardan yayıldığını gösteriyor. Bu yedi bölgenin her birinde belirli bir hayvan ve mahsul kombinasyonu evcilleştirildi. Bruce Smith'e bakın, Tarımın Ortaya Çıkışı (New York: Scientific American Library, 1995). Ayrıca bkz. C.C. Lamberg-Karlovsky ve Jeremy Sabloff, Eski Uygarlıklar: Yakın Doğu ve Mezoamerika (Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, 1995), 60. Yazıyla ilgili olarak, Asurologlar, Mısır yazısının gelişimi üzerinde bir Mezopotamya etkisi fikrini destekleme eğilimindeydiler. Mısır'da yazının gelişimi. Henri Frankfort'a bakın, Yakın Doğu'da Uygarlığın Doğuşu (New York: Doubleday Anchor, 1956), 129-32 Saggs, Yunanistan ve Roma'dan Önce Medeniyet, 72 ve Posta Kapısı, Erken Mezopotamya, 56. Lamberg-Karlovsky ve Sabloff, "yazının paralel bir evrimin yakınsamasının bir sonucu olarak her iki alanda da bağımsız olarak evrimleşmiş olabileceği" görüşünü benimsiyorlar (Antik Uygarlıklar, 134). Hiyeroglif ve çivi yazısı arasındaki ilişki hakkındaki tartışmanın kısa bir özeti Trigger, Kemp, O'Connor ve Lloyd'da bulunabilir. Antik Mısır, 37-38.

12 Tarihçiler genellikle Sümerce ve Mısırcanın yaklaşık olarak aynı zamanda geliştirildiğini düşünürler ve Sümerceye genellikle hafif bir üstünlük verilir. Mısır'daki son keşifler, birçok kişinin bunu tekrar gözden geçirmesine neden oldu ve bazı Mısırbilimciler, hiyerogliflerin çivi yazısından önce geldiğini öne sürdüler. Son yıllarda bu konuyla ilgili basında çok şey çıktı. Bkz. John Noble Wilford, "Bir Kralın Oyması Tarihi Yeniden Yazabilir", New York Times, 16 Nisan 2002 Elizabeth J. Himelfarb, "Mısır'da Bulunan İlk Alfabe", Arkeoloji, Ocak/Şubat 2000, 21 Larkin Mitchell, "En Erken Mısır Glifleri" Arkeoloji, Mart/Nisan 1999, 28-29 ve Vijay Joshi, "Antik tabletler Mısırlıların ilk yazan olabileceğini gösteriyor," boston küresi, 18 Aralık 1998.

13 Semitik dil ailesinin Doğu Sami ve Batı Sami olmak üzere iki ana kolu vardır. Akadca, Babil ve Asur'un Akad lehçelerini de içeren, ailenin Doğu Sami şubesinin bir parçası olarak kabul edilir. Batı Sami şubesi, İbranice ve Arapça da dahil olmak üzere bazı öğrencilerin aşina olabileceği daha birçok dili içerir.

14 John King Fairbank, Çin: Yeni Bir Tarih (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994), 42-43.

15 Joshua Fogel Korece hakkında şöyle yazıyor: "Kültürel olarak birçok yönden gelişmiş bir ülke olan Korelilerin, Çince'yi kabul ettikten sonra onbeşinci yüzyıla kadar (hangul) kendilerine ait bir alfabe (hangul) geliştirmemiş olmaları, bu konuda ciltler dolusu şey söylüyor. Çin yazı dilinin yaşamlarındaki onurlu yeri" ("The Sinic World", Batı ve Dünya Tarihinde Asya, ed. Ainslee Embree ve Carol Gluck [Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997], 684). Fogel ayrıca, Çin karakterlerinin benimsenmesinin bir sonucu olarak bu ülkelerin her birine gelen dini, kültürel ve politik fikirlerin ve kurumların önemini, Doğu Asya'yı birleştirmeye yardımcı olan bağlantıları tartışıyor.

16 Edwin Reischauer, Japonların yazı reformunu üstlenmeden önceki durumu şu şekilde tanımlamıştır: "Japonya'da bu yüzyıllarda yaşanan büyük kültürel ilerleme, tamamen farklı bir dil türü ve olağanüstü derecede zor bir dil aracılığıyla elde edilmiş olması bakımından çok daha dikkate değerdir. yazı sistemi" (Japonlar [Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1977], 47).

17 Burada belirtilen örneklerin yanı sıra, Yunanlılar tarafından Fenike alfabesinin ödünç alınması da dahil olmak üzere, belki daha tanıdık başka örnekler de mevcuttur. Ayrıca Latin alfabesi, belki de Etrüskler yoluyla Yunanlılardan ödünç alınmıştır.

18 "lingua franca" ifadesinin ilk kullanımı, Oxford Eski İngilizce Sözlük, John Dryden'a aittir. Sağlanan diğer örnekler her iki Akdeniz bağlamından gelmektedir.

19 Mel Gibson'ın filmi hakkında son zamanlarda yapılan tanıtım göz önüne alındığında İsanın tutkusu, birçok öğrenci Aramice'nin varlığından haberdar olabilir. Bu dil, Batı Asya'nın lingua franca'sı olarak Akadca'nın yerini aldı ve daha sonra Arapça'nın yerini aldı.

20 Amarna metinlerine kısa bir genel bakış için bkz. Barbara Ross, "Clay'de Yazışmalar", Aramco Dünyası, Kasım/Aralık 1999, 30-35.

21 Shlomo, Izre'el, "Kenan'dan Amarna Mektupları", Sasson'da, Eski Yakın Doğu Medeniyetleri., cilt. 4, 2412.

22 Mari arşivinden dört mektup ve Amarna yazışmalarından yirmi sekiz mektup Pritchard'da yeniden basılmıştır, Eski Ahit ile İlgili Eski Yakın Doğu Metinleri.

23 Sarkık, Yunanistan ve Roma'dan Önce Medeniyet, 182.

24 Sarkık, Yunanistan ve Roma'dan Önce Medeniyet, 184.

25 Ross, "Clay'de Yazışma", 31-32.

26 C.W. Ceram, Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler: Arkeolojinin Öyküsü (New York: Bantam Kitapları, 1972). İlk olarak 1949'da yazılmış olmasına rağmen, bu kitap yeniden basıldı ve lise öğrencileri için çok erişilebilir. Ceram, çivi yazısı ve hiyerogliflerin deşifre edilmesini ayrıntılı olarak anlatıyor.

27 Doğrusal B için bkz. John Chadwick, Lineer B'nin Deşifresi (Londra: Cambridge University Press, 1990) ve Andrew Robinson, Doğrusal B'yi Çözen Adam: Michael Ventris'in Öyküsü (Londra: Thames ve Hudson, 2002). Maya için bkz. Michael Coe, Maya Kodunu Kırmak (Londra: Thames ve Hudson, 1999) ve "Bir Ruhun Zaferi: Yuri Knorosov Uzak Leningrad'dan Maya Hiyeroglif Kodunu Nasıl Kırdı", Arkeoloji, Eylül/Ekim 1991, 33-44 ve David Roberts, "The Decipherment of Ancient Maya",Atlantik Okyanusu, Eylül 1991, 87-100.

28 Bakınız Andrew Robinson, Kayıp Diller: Dünyanın Çözülmemiş Senaryolarının Muamması (New York: McGraw Hill, 2002). Robinson, Meroitic, Linear A, Etruscan, Proto-Elamite ve Rongorongo'nun deşifre edilmemiş senaryoları hakkındaki mevcut düşünceye bölümler ayırıyor.

29 Samuel Noah Kramer, Sümerler: Tarihleri, Kültürleri ve Karakterleri (Chicago: University of Chicago Press, 1963), 19-26.

30 Bakınız Michael Coe, Maya (Londra: Thames ve Hudson, 1999).

31 Peter Daniels, "Kadim Yakın Doğu Yazılarının Deşifre Edilmesi", Sasson'da, Eski Yakın Doğu Medeniyetleri, cilt. 1, 82.

32 Daniels, Asurca ile ilgili olarak şunları bildiriyor: "Sümerce'nin yorumlanmasının, onun gerçek bir dil mi yoksa Asurlu rahipler tarafından kutsalı gizlemek için tasarlanmış bir kod mu olduğu konusunda ciddi bir tartışmanın ortaya çıktığı onlarca yılın işi olduğu kanıtlandı. gizemler" ("Antik Yakın Doğu Yazılarının Deşifre Edilmesi", 86). Coe, Maya gliflerinin dili temsil ettiğinden şüphe eden Richard Long ve Paul Schellhas gibi yirminci yüzyılın ortalarındaki Mayacılar arasındaki benzer tutumlardan bahseder (Maya Kodunu Kırmak, 137-44).

33 Maurice Papa, Arkeolojik Deşifrenin Öyküsü: Mısır Hiyeorgliflerinden Doğrusal B'ye (New York: Charles Scribner's Sons, 1977), 186.

34 Bakınız Papa, Arkeolojik Deşifrenin Öyküsü, ve Coe, Maya Kodunu Kırmak.

35 Bakınız Coe, Maya Kodunu Kırmak, 43-44, bunun ve deşifreyle ilgili diğer genel konuların güzel bir özeti için. Ayrıca bkz. Robinson'ın Kayıp Diller, esp. 40-43 ve Chadwick, Lineer B'nin Deşifresi, 41-43.

36 Stephen Quirke ve Carol Andrews, Rosetta Stone: Giriş ve Çevirilerle Faks Çizimi (Londra: British Museum Publications, 1988).

37 Rawlinson'ın transkripsiyonunda büyük bir risk vardı, çünkü yazıt yerden yaklaşık 340 fit yüksekte bir kayalığın kenarına yapılmıştı. Michigan Üniversitesi'nden George Cameron, yazıt üzerinde çalıştı ve 1948'de bunun lateks kalıplarını yaptı. Çalışmaları ve çalışmasından birçok yakın plan fotoğraf George Cameron, "Darius Carved History on Ageless Rock"ta bulunabilir. National Geographic, Aralık 1950, 825-44.

38 Papa, Arkeolojik Deşifrenin Öyküsü, 162. Ugaritik ve Doğrusal B'nin deşifreleri bu modeli takip etmedi.

39 Bilinmeyen bir yazı sisteminde tek tek kelimelerin tanımlanması, arkasındaki dilin tercümesinde önemli bir adım olabilir, ancak her zaman deşifrenin gerçekleşeceğini garanti etmez. Etrüsk bu gerçeğin güzel bir örneğidir. Etrüsk alfabesi Yunan alfabesi ile ilgili olduğu için birçok kişisel isim de dahil olmak üzere Etrüsk kelimeleri okunabilir. Ancak mevcut metin türleri, çoğunlukla cenaze töreni ve mevcut metinlerin uzunluğu nedeniyle, bilim adamları bu çok temel düzeydeki sözcükleri anlama düzeyinden dili bir bütün olarak anlamaya geçemediler.

40 Papa, Arkeolojik Deşifrenin Öyküsü, 189.

41 Pope bu yöntem hakkında şöyle yazar: "Fakat Lineer B deşifresini benzersiz kılan ve dünyanın hayal gücünü yakalayan şey, Kober tarafından başlatılan ve Ventris tarafından büyük ölçüde genişletilen soyut fonetik ızgaraydı. Etkisi, hece işaretlerinin kullanımını daha yakından tanımlamaktı. 'işaretle' demek yerine x bir heceyi ifade eder' demek, 'işaret' demek mümkün hale geldi. x işareti ile temsil edilen hece ile bir öğeyi paylaşan bir hece anlamına gelir y.' Böylece yazma kuralları daha kesin olarak biliniyordu ve bu, hedef alanın küçüklüğünü ve belirsizliğini telafi ediyordu" (Arkeolojik Deşifrenin Öyküsü, 188).

42 Örnekler için makalenin sonunda önerilen Web sitelerine bakın.

43 En az bir durumda, Mikenliler'de, mevcut belge külliyatı, odak noktasında tamamen idaridir. Çoğu öğrenci muhtemelen Homer ve onun İlyada ve macera Mikenlilerle birlikte, öğrencilere Linear B'nin Homeros'un Yunancası olmadığını ve Homeros'un eserlerinin Miken edebiyatının örnekleri olmadığını hatırlatmak muhtemelen faydalı olacaktır.

44 Örneğin, Paul Halsall, birçok tarihsel dönem ve temayla ilgili indirilebilir, birincil kaynak belgelere sahip çok sayıda mükemmel web sitesine sahiptir. Antik Tarih Kaynak Kitabının adresi http://www.fordham.edu/halsall antik/asbook.html'dir.

45 Bkz. Kramer, Tarih Sümer'de Başlar, 1-16.

46 Pope, Thomas Young'ın Champollion'u çok kıskandığını ve her ikisinin de onun yöntemini eleştirdiğini ve fikirlerinin itibarını kazandığını açıkça belirtir (Arkeolojik Deşifrenin Öyküsü, 66-68, 84). Bu kıskançlık kısmen, Champollion'un Young'ın iddia ettiği atılım için kredi alması gerçeğinden kaynaklanıyordu, bu yüzden onun kişisel bir yönü vardı. Bununla birlikte, Asya'daki Napolyon Savaşları ve Anglo-Fransız rekabetinin ardından, Young'ın hissettiği kıskançlığın bir kısmı deşifreden bir İngiliz yerine bir Fransız'ın sorumlu olduğu gerçeğinden kaynaklanıyorsa, bu beni şaşırtmazdı.

Önerilen Okuma

Ceram, C.W. Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler: Arkeolojinin Öyküsü. New York: Bantam Books, 1972. Hiyerogliflerin ve çivi yazısının çözülmesiyle ilgili bölümler lise öğrencileri için çok erişilebilir.

Chadwick, John. Lineer B'nin Deşifresi. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Michael Ventris ile birlikte çalışan Chadwick, bu kısa açıklamayı genel okuyucu için yazdı.

Chadwick, John. Geçmişi Okumak: Doğrusal B ve İlgili Komut Dosyaları. Berkeley: University of California Press, 1997. Reading the Past serisindeki her cilt, mükemmel açıklamalar ve çizimlerle birlikte, konuyla ilgili yaklaşık altmış sayfalık bir araştırma içerir. Bu serinin diğer ciltleri için aşağıdaki Davies ve Walker'a bakın.

Coe, Michael. Maya Kodunu Kırmak. Londra: Thames ve Hudson, 1999. Maya yazısının deşifre edilmesinin mükemmel bir tarihi.

Davies, W.V. Geçmişi Okumak: Mısır Hiyeroglifleri. Berkeley: Kaliforniya Üniversitesi Yayınları, 1987.

Erman, Adolf ed. Eski Mısırlılar: Yazılarının Kaynak Kitabı. New York:

Harper Torchbooks, 1966. New Kingdom Mısır'daki eğitimle ilgili bazı birincil kaynakları içerir.

Friedrich, Johannes. Soyu Tükenmiş Diller. New York: Philosophical Library, 1957. Deşifre ve eski yazıların çok okunabilir bir tedavisi. Yazar Ventris'in çalışmalarını duyduğunda bu kitap baskıdaydı, bu nedenle Linear B ile ilgili bir ek eklendi.

Oppenheim, A. Leo. Eski Mezopotamya: Ölü Bir Uygarlığın Portresi. Chicago: University of Chicago Press, 1977. Yazma ve katipler üzerine iyi bölümler içerir.

Papa, Maurice. Deşifrenin Öyküsü: Mısır Hiyerogliflerinden Doğrusal B'ye. New York: Charles Scribner's Sons, 1975. Coe buna "deşifre üzerine en iyi genel kitap" diyor.

Postgate, J. Nicholas. Antik Mezopotamya: Tarihin Şafağında Toplum ve Ekonomi. Londra: Routledge, 1995. Mezopotamya'da yazının evrimi üzerine bölüm.

Robinson, Andrew. Kayıp Diller: Dünyanın Çözülmemiş Senaryolarının Muamması. New York: McGraw Hill, 2002. Robinson, yazı ve dil üzerine birçok kitap yazmıştır. Ayrıca 2002'de Michael Ventris'in biyografisini yayınladı.

Saggs, H.W. F. Yunanistan ve Roma'dan Önce Medeniyet. New Haven: Yale, 1989. Yazma ve eğitim üzerine bölümler.

Sason, Jack ed. Eski Yakın Doğu Medeniyetleri. Cilt 1-4. New York: Charles Scribner's Sons, 1995. Cilt 1, Peter Daniels tarafından deşifre üzerine bir bölüm içerir. Cilt 4, Denise Schmandt-Bessarat, D.O.'nun katkılarıyla dil, yazı ve edebiyata ayrılmış bir bölüm içerir. Edzard, John Huehnegard, Edward Wente ve Laurie Pearce. Bu referans eserde birçok değerli makale bulunabilir.

Von Soden, Wolfram. Kadim Doğu: Kadim Yakın Doğu Çalışmasına Giriş. Grand Rapids: William B. Erdmans, 1994. Yazı ve yazı sistemleri üzerine bölüm.

Walker, CBF. Geçmişi Okumak: Çivi Yazısı. Berkeley: Kaliforniya Üniversitesi Yayınları, 1989.


Oracle Bones ve Shang Hanedanlığında Geleceği Yazmak

Daha önce bir Antik Köken makalesinde bildirildiği gibi, kahin kemikleri, en iyi antik Çin'in Shang Hanedanlığı (MÖ 1600-1046) ile olan ilişkisiyle bilinen bir tür eserdir. Bu eserler kehanet amacıyla kullanıldığından, kemiklere 'kahin kemikleri' adı verildi. Shang Hanedanlığı halkının sahip olduğu inançlar hakkında bize bilgi vermenin yanı sıra, kahin kemikleri, eski Çin yazılarının bilinen en eski ana gövdesini oluşturdukları için de önemlidir.

Kehanet kemiklerini oluşturmak için kullanılan ana hayvan kemiği, kürek kemiği veya kürek kemiği idi. Arkeolojik kayıtlar, bu hayvanın kürek kemiğinden yapılmış çok sayıda kehanet kemiği ortaya çıkardığından, öküz tercih edilen hayvan seçimi gibi görünüyor. Bununla birlikte, geyik, koyun ve domuzların kürek kemiklerinden yapılmış kehanet kemikleri de bulunmuştur. İkinci malzemeye gelince, kullanılan plastron (kaplumbağanın neredeyse düz olan alt tarafı) idi. Kabuk (kaplumbağanın dışbükey üst kabuğu), kavisli yüzeyine yazmak çok daha zor olduğu için kehanet kemikleri yapmak için uygun değildi.

Kehanet kemiklerindeki yazıtlar ilk olarak 1899'da Pekin'de akademisyen ve antikacı Wang Yirong tarafından keşfedildi, ancak bir grup Anyang çiftçisi profesörden çok önce eserler ortaya çıkardı. 20. yüzyılda binlerce kehanet kemiği bulunmuştur. Kehanet kemikleri üzerine yapılan çeşitli araştırmalar, Çin yazısının zaman içinde nasıl geliştiğini, Shang Hanedanlığı'nın kehanet uygulamalarına ışık tuttuğunu gösterdi.

Geleceği kehanet kemiklerinin yardımıyla tahmin etme süreci, tipik olarak bir müşteri tarafından sorulan bir soru ile başlar. Bu sorular meteorolojik, tarımsal ve askeri konular dahil olmak üzere çok çeşitli konuları içeriyordu. Kâhin daha sonra soruyu kemiğe / kabuğa yazmak için keskin bir alet kullanır ve ardından içine bir delik / delikler açılır. Kehanet kemiği daha sonra çatlaklar oluşana kadar yoğun ısı altında tutulacaktı. Son olarak, bu çatlaklar falcılar tarafından müşterileri için yorumlandı.


Veri kaynakları ve yöntemleri

Bu çalışmada belirtilen işaretler birden fazla yazara (Mahadevan, 1977 Parpola, 1986, 1994 Wells, 1998), CISI (Joshi ve Parpola, 1987 Parpola ve diğerleri, 2010 Shah ve Parpola, 1991) ve ICIT veri kümesine atıfta bulunur. Odaklandığımız veri seti iki şekilde küratörlüğünü yaptı ve doğruladı. İlk olarak, elle (diğer yazarların ve CISI'nin işaret listelerini kullanarak) ve ikinci olarak, kaynak olarak ICIT veritabanını kullanarak. Söz konusu mühürlerdeki her işaret bir MongoDB veritabanında saklandı. Simetrik/asimetrik için odaklandığımız işaretler, mühür ve benzeri mühürlerdeki diğer işaretlerle olan ilişkilerine odaklanmamızı sağlayan birincil alan oldu. Her mühür için şu nitelikler saklandı: CISI kimliği, işaret numarası, konum, mühür üzerindeki diğer işaretler, mühürün uzunluğu ve çok satırlı bir mühür olup olmadığını gösteren bir bayrak. Her mühür, yukarıda belirtilen özelliklere sahip bir belge olarak saklanır. Geleneksel veritabanlarından farklı olarak MongoDB veri tabanı, bir işarete birden fazla korelasyon yapılmasına izin verir ve ayrıca daha kolay bir analiz yapılmasına olanak tanır. Bu çalışmada listelenen frekansların her biri, veri seti sorgulanarak kolayca tablo haline getirilir. Bu veritabanı kurulumu, gelecekte hayvan sembolleriyle mühürleri daha fazla analiz etmek için genişleyebilir.


Eski Uygarlıklar ve Erken Yazı

Yazı, Yakın Doğu, Çin, İndus Vadisi ve Orta Amerika gibi çeşitli bölgelerde bağımsız olarak gelişti. Bu bölgelerin her birinde ortaya çıkan yazı sistemleri birbirinden farklıdır ve birbirini etkilememiştir. Bilinen en eski yazı sistemi, MÖ 3.100 yılına kadar uzanan Mezopotamya'da çivi yazısıydı.

Yazı neden icat edildi? Belki de cevap ilk yazılı mesajlarda bulunabilir. Yazının bağımsız olarak geliştiği çoğu yerde, geriye kalan en eski belgeler etiketler ve listeler veya cetvellerin adlarıdır. Genel olarak, bu belgeleri üreten toplumlarda bazıları diğerlerinden çok daha zengindi ve güç küçük grupların elinde toplanmıştı. Bu nedenle, bu grupların üyeleri, her ikisi üzerinde de kontrol sağlamak için malların ve insanların dağıtımını düzenlemek zorunda kaldıklarından, yazının icat edildiği varsayılmaktadır.

Birçok toplumda yazı başka amaçlar için de icat edilmiştir. Örneğin eski Mezopotamya sözleşmelerinde ve diğer ticari belgelerde mektuplar, yasalar, dini ritüeller ve hatta edebi eserler yazılmıştır. Öte yandan, Orta Amerika'da yazı, uzun süre monarşi ile ilgili anıtlar üzerindeki yazıtlarla sınırlıydı. Yazının küçük bir baskın grupla sınırlandırıldığı bu toplumlarda aslında okuyup yazabilen çok az insan vardı.

Logografik Yazı

Nasıl çalıştıklarına bağlı olarak, yazı sistemleri logografik, hecesel veya alfabetik olarak sınıflandırılır. Bazen, bazı sistemler aynı anda bunlardan birden fazlasını kullanır. Örneğin, eski Mısırlılar üç sistemi de aynı anda kullandılar. Logografik yazı sistemlerinde her sembol bir kelimeyi temsil eder. Bu sistemlerin birçoğunda, temel sembollere gramer belirleyiciler eklenir; bunlar, kelimelerin birleşik veya çoğul biçimleri gibi anlamsal veya dilbilgisel değişiklikleri gösteren özel sembollerdir. Bu yazı sisteminin en belirgin zorluğu, her kelimeyi ifade etmek için gereken çok sayıda semboldür. Çince yazı sistemi, hepsi yaygın olarak kullanılmasa da, yaklaşık 50.000 karakter kullanır. Bu, Çin İmparatorluğu'nda çok az insanın okuyup yazabilmesinin neden şaşırtıcı olmadığını açıklıyor. Modern zamanlarda bile, Çince bir daktilo oluşturmak birkaç on yıl aldı.

Hece yazımı

Hece yazı sistemleri, heceleri temsil etmek için semboller kullanır. Many early writing systems were syllabic: Assyrian and Babylonian cuneiform in the Near East, the two writing systems of pre-classical Greece, Japanese kana, and the ancient Mayan writing of Central America.

Babylonian cuneiform is a good example of how syllabic writing was used and developed. It first developed from Sumerian logographic writing, and both were written by imprinting wedge-shaped marks on wet clay tablets. They would put syllabic signs one after the other to form words.

Cuneiform syllabic writing was used for a long time in the ancient Near East, where it was in use between the years 3,100 and 100 BC. It was used to write other languages as well as Akkadian, such as Hittite and Elamite.

Babylonian cuneiform has around 600 symbols, although many of them are used for their different syllabic values.

Alphabetic Writing

Most modern languages use alphabetic writing systems where each symbol represents a basic sound. Spanish and most modern European languages are written with alphabets that come from the Latin alphabet. The great advantage of alphabetical systems is that far fewer symbols need to be learned than in logographic or syllabic systems, as most alphabets feature fewer than 30 characters.

It’s rather ironic, but it’s possible that the invention of the first alphabet was inspired by the ancient Egyptian script, one of the most complex writing systems ever invented. Egyptian hieroglyphs combined logographic, syllabic, and alphabetic symbols. In the middle of the second millennium BC, communities living in the Sinai Peninsula discovered that all of the sounds of their language could be expressed using a small number of alphabetic symbols.

It’s likely that the alphabetic systems descended from the original Sinai script were widely used throughout the Levant until 1150 BC. However, as this type of script was mostly written on perishable materials like parchment and papyrus, very few original materials remain. However, papyrus has been preserved in Egypt due to of the dryness of the desert and the absence of bacteria.

The earliest examples of alphabetic writing, which date from 1450 to 1150 BC, were found at the site of the ancient Canaanite city of Ugarit. A writing system consisting of 30 cuneiform symbols was invented to write in Ugaritic. Ugaritic written documents were engraved on clay tablets that are almost indestructible when baked. However, the few remaining documents suggest that the inhabitants of Ugarit were more accustomed to the usual Semitic alphabetic writing tradition of writing on perishable materials.

A very late, and particularly special, example of a surviving original Semitic parchment is the so-called Dead Sea Scrolls. Dating from about 100 BC to 68 AD, these mysterious religious texts written in Aramaic and Hebrew were found between 1947 and 1956 in clay pots in an Israeli desert cave. It’s easier to trace the evolution of the Levantine alphabets used in Semitic languages like Phoenician, Hebrew, and Aramaic after 1200 BC, as there are a few inscriptions carved in stone.

These alphabetic scripts differ from how modern European alphabetic writing is used in two important respects. Firstly, in Semitic writing texts are normally written right to left, instead of left to right. Secondly, vowel sounds and diphthongs in languages that use Semitic scripts (a, e, i, o, u, o, ai, oo, etc.) are not written, and only consonants are recorded (b, k, d, f, g, etc.).

It seems that the writing of vowel sounds occurred by accident, and it wasn’t some sort of brilliant invention. The Greeks were aware of the Levantine alphabets by having established regular contact with the Phoenicians and other peoples of the region between 950 and 850 BC, when they both, among others, established markets throughout the Mediterranean. Some letters that represent consonants in the Semitic sense sounded like vowels to the Greeks.

The Greeks also took their alphabet to Italy, where it was adapted for use in Etruscan, Latin, and other languages. The Roman Empire helped to spread their alphabet throughout much of Western Europe, although the Greek alphabet was still used in the Eastern Empire. By the time the Western Roman Empire fell in the 5th century, it was already a Christian empire. Writing (in Latin) had become essential in ecclesiastical administration. Both the Latin writing system and Christianity survived the empire that gave birth to them. During the early medieval period, the Latin alphabet was adapted to transcribe various languages, such as Gothic, Old Irish, French and Old English. Meanwhile, in the East, the Greek Orthodox Church expanded to the north, Russia and the Balkans, taking the Greek alphabet with them. It’s said that two Orthodox clerics, St. Cyril and St. Methodius, adapted the Greek alphabet to write Slavic languages. This is why the alphabet currently used in Russia, Bulgaria and other parts of Eastern Europe is called Cyrillic, in honor of St. Cyril. In this way, the Semitic, Greek, and Latin alphabets served as the basis of most of the alphabets currently used in modern Europe, the Middle East, and the Indian subcontinent.


İçindekiler

Human communication was initiated with the origin of speech approximately 500,000 BCE [ kaynak belirtilmeli ] . Symbols were developed about 30,000 years ago. The imperfection of speech, which nonetheless allowed easier dissemination of ideas and eventually resulted in the creation of new forms of communications, improving both the range at which people could communicate and the longevity of the information. All of those inventions were based on the key concept of the symbol.

The oldest known symbols created for the purpose of communication were cave paintings, a form of rock art, dating to the Upper Paleolithic age. The oldest known cave painting is located within Chauvet Cave, dated to around 30,000 BC. [1] These paintings contained increasing amounts of information: people may have created the first calendar as far back as 15,000 years ago. [2] The connection between drawing and writing is further shown by linguistics: in Ancient Egypt and Ancient Greece the concepts and words of drawing and writing were one and the same (Egyptian: 's-sh', Greek: 'graphein'). [3]

The next advancement in the history of communications came with the production of petroglyphs, carvings into a rock surface. It took about 20,000 years for homo sapiens to move from the first cave paintings to the first petroglyphs, which are dated to approximately the Neolithic and late Upper Paleolithic boundary, about 10,000 to 12,000 years ago.

It is possible that Homo sapiens (humans) of that time used some other forms of communication, often for mnemonic purposes - specially arranged stones, symbols carved in wood or earth, quipu-like ropes, tattoos, but little other than the most durable carved stones has survived to modern times and we can only speculate about their existence based on our observation of still existing 'hunter-gatherer' cultures such as those of Africa or Oceania. [4]

A pictogram (pictograph) is a symbol representing a concept, object, activity, place or event by illustration. Pictography is a form of proto-writing whereby ideas are transmitted through drawing. Pictographs were the next step in the evolution of communication: the most important difference between petroglyphs and pictograms is that petroglyphs are simply showing an event, but pictograms are telling a story about the event, thus they can for example be ordered chronologically.

Pictograms were used by various ancient cultures all over the world since around 9000 BC, when tokens marked with simple pictures began to be used to label basic farm produce, and become increasingly popular around 6000–5000 BC.

They were the basis of cuneiform [5] and hieroglyphs, and began to develop into logographic writing systems around 5000 BC.

Pictograms, in turn, evolved into ideograms, graphical symbols that represent an idea. Their ancestors, the pictograms, could represent only something resembling their form: therefore a pictogram of a circle could represent a sun, but not concepts like 'heat', 'light', 'day' or 'Great God of the Sun'. Ideograms, on the other hand, could convey more abstract concepts, so that for example an ideogram of

Because some ideas are universal, many different cultures developed similar ideograms. For example, an eye with a tear means 'sadness' in Native American ideograms in California, as it does for the Aztecs, the early Chinese and the Egyptians. [ kaynak belirtilmeli ]

Early scripts Edit

The oldest-known forms of writing were primarily logographic in nature, based on pictographic and ideographic elements. Most writing systems can be broadly divided into three categories: logographic, syllabic ve alphabetic (veya segmental) however, all three may be found in any given writing system in varying proportions, often making it difficult to categorise a system uniquely.

The invention of the first writing systems is roughly contemporary with the beginning of the Bronze Age in the late Neolithic of the late 4000 BC. The first writing system is generally believed to have been invented in pre-historic Sumer and developed by the late 3000's BC into cuneiform. Egyptian hieroglyphs, and the undeciphered Proto-Elamite writing system and Indus Valley script also date to this era, though a few scholars have questioned the Indus Valley script's status as a writing system.

The original Sumerian writing system was derived from a system of clay tokens used to represent commodities. By the end of the 4th millennium BC, this had evolved into a method of keeping accounts, using a round-shaped stylus impressed into soft clay at different angles for recording numbers. This was gradually augmented with pictographic writing using a sharp stylus to indicate what was being counted. Round-stylus and sharp-stylus writing was gradually replaced about 2700–2000 BC by writing using a wedge-shaped stylus (hence the term cuneiform), at first only for logograms, but developed to include phonetic elements by the 2800 BC. About 2600 BC cuneiform began to represent syllables of spoken Sumerian language.

Finally, cuneiform writing became a general purpose writing system for logograms, syllables, and numbers. By the 26th century BC, this script had been adapted to another Mesopotamian language, Akkadian, and from there to others such as Hurrian, and Hittite. Scripts similar in appearance to this writing system include those for Ugaritic and Old Persian.

The Chinese script may have originated independently of the Middle Eastern scripts, around the 16th century BC (early Shang Dynasty), out of a late neolithic Chinese system of proto-writing dating back to c. 6000 BC. The pre-Columbian writing systems of the Americas, including Olmec and Mayan, are also generally believed to have had independent origins.

Alphabet Edit

The first pure alphabets (properly, "abjads", mapping single symbols to single phonemes, but not necessarily each phoneme to a symbol) emerged around 2000 BC in Ancient Egypt, but by then alphabetic principles had already been incorporated into Egyptian hieroglyphs for a millennium (see Middle Bronze Age alphabets).

By 2700 BC, Egyptian writing had a set of some 22 hieroglyphs to represent syllables that begin with a single consonant of their language, plus a vowel (or no vowel) to be supplied by the native speaker. These glyphs were used as pronunciation guides for logograms, to write grammatical inflections, and, later, to transcribe loan words and foreign names.

However, although seemingly alphabetic in nature, the original Egyptian uniliterals were not a system and were never used by themselves to encode Egyptian speech. In the Middle Bronze Age an apparently "alphabetic" system is thought by some to have been developed in central Egypt around 1700 BC for or by Semitic workers, but we cannot read these early writings and their exact nature remains open to interpretation.

Over the next five centuries this Semitic "alphabet" (really a syllabary like Phoenician writing) seems to have spread north. All subsequent alphabets around the world [ kaynak belirtilmeli ] with the sole exception of Korean Hangul have either descended from it, or been inspired by one of its descendants.

Scholars agree that there is a relationship between the West-Semitic alphabet and the creation of the Greek alphabet. There is debate between scholars regarding the earliest uses of the Greek alphabet because of the changes that were made to create the Greek alphabet. [6]

The Greek alphabet had the following characteristics:

 1. The Greek lettering we know of today traces back to the eighth century B.C.
 2. Early Greek scripts used the twenty-two West-Semitic letters, and included five supplementary letters.
 3. Early Greek was not uniform in structure, and had many local variations.
 4. The Greek lettering was written using a lapidary style of writing.
 5. Greek was written in a boustrophedon style.

Scholars believe that at one point in time, early Greek scripts were very close to the West-Semitic alphabet. Over time, the changes that were made to the Greek alphabet were introduced as a result of the need for the Greeks to find a better way to express their spoken language in a more accurate way. [6]

Storytelling Edit

Verbal communication is one of the earliest forms of human communication, the oral tradition of storytelling has dated back to various times in history. The development of communication in its oral form can be categorized based on certain historical periods. The complexity of oral communication has always been reflective based on the circumstance of the time period. Verbal communication was never bound to one specific area, instead, it had and continues to be a globally shared tradition of communication. [7] People communicated through song, poems, and chants, as some examples. People would gather in groups and pass down stories, myths, and history. Oral poets from Indo-European regions were known as "weavers of words" for their mastery over the spoken word and ability to tell stories. [8] Nomadic people also had oral traditions that they used to tell stories of the history of their people to pass them on to the next generation.

Nomadic tribes have been the torch bearers of oral storytelling. Nomads of Arabia are one example of the many nomadic tribes that have continued through history to use oral storytelling as a tool to tell their histories and the story of their people. Due to the nature of nomadic life, these individuals were often left without architecture and possessions to call their own, and often left little to no traces of themselves. [9] The richness of the nomadic life and culture is preserved by early Muslim scholars who collect the poems and stories that are handed down from generation to generation. Poems created by these Arabic nomads are passed down by specialists known as sha'ir. These individuals spread the stories and histories of these nomadic tribes, and often in times of war, would strengthen morale within members of given tribes through these stories. [ kaynak belirtilmeli ]

In its natural form, oral communication was, and has continued to be, one of the best ways for humans to spread their message, history, and traditions to the world. [ kaynak belirtilmeli ]

Timeline of writing technology Edit

 • 30,000 BC – In ice-age Europe, people mark ivory, bone, and stone with patterns to keep track of time, using a lunar calendar. [10]
 • 14,000 BC – In what is now Mezhirich, Ukraine, the first known artifact with a map on it is made using bone. [10]
 • Prior to 3500 BC – Communication was carried out through paintings of indigenous tribes. – The Sumerians develop cuneiform writing and the Egyptians develop hieroglyphic writing.
 • 16th century BC – The Phoenicians develop an alphabet.
 • 105 – Tsai Lun invents paper.
 • 7th century – Hindu-Malayan empires write legal documents on copper plate scrolls, and write other documents on more perishable media.
 • 751 – Paper is introduced to the Muslim world after the Battle of Talas.
 • 1250 – The quill is used for writing. [10]
 • 1305 – The Chinese develop wooden blockmovable type printing.
 • 1450 – Johannes Gutenberg invents a printing press with metal movable type.
 • 1844 – Charles Fenerty produces paper from a wood pulp, eliminating rag paper which was in limited supply.
 • 1849 – Associated Press organizes Nova Scotiapony express to carry latest European news for New York newspapers.
 • 1958 – Chester Carlson presents the first photocopier suitable for office use.

The history of telecommunication - the transmission of signals over a distance for the purpose of communication - began thousands of years ago with the use of smoke signals and drums in Africa, America and parts of Asia. In the 1790s the first fixed semaphore systems emerged in Europe however it was not until the 1830s that electrical telecommunication systems started to appear.


Which undeciphered writing system has the largest corpus of text? - Tarih

Ancient History relies on disciplines such as Epigraphy, the study of ancient inscribed texts, for evidence of the recorded past. However, these texts, “inscriptions”, are often damaged over the centuries, and illegible parts of the text must be restored by specialists, known as epigraphists. This work presents PYTHIA, the first ancient text restoration model that recovers missing characters from a damaged text input using deep neural networks. Its architecture is carefully designed to handle longterm context information, and deal efficiently with missing or corrupted character and word representations. To train it, we wrote a nontrivial pipeline to convert PHI, the largest digital corpus of ancient Greek inscriptions, to machine actionable text, which we call PHI-ML. On PHI-ML, PYTHIA’s predictions achieve a 30.1% character error rate, compared to the 57.3% of human epigraphists. Moreover, in 73.5% of cases the ground-truth sequence was among the Top-20 hypotheses of PYTHIA, which effectively demonstrates the impact of this assistive method on the field of digital epigraphy, and sets the state-of-the-art in ancient text restoration.

Authors' Notes

Historians rely on different sources to reconstruct the thought, society and history of past civilisations. Many of these sources are text-based – whether written on scrolls or carved into stone, the preserved records of the past help shed light on ancient societies. However, these records of our ancient cultural heritage are often incomplete: due to deliberate destruction, or erosion and fragmentation over time. This is the case for inscriptions: texts written on a durable surface (such as stone, ceramic, metal) by individuals, groups and institutions of the past, and which are the focus of the discipline called epigraphy . Thousands of inscriptions have survived to our day but the majority have suffered damage over the centuries, and parts of the text are illegible or lost (Figure 1). The reconstruction ("restoration") of these documents is complex and time consuming, but necessary for a deeper understanding of civilisations past.

One of the issues with discerning meaning from incomplete fragments of text is that there are often multiple possible solutions. In many word games and puzzles, players guess letters to complete a word or phrase – the more letters that are specified, the more constrained the possible solutions become. But unlike these games, where players have to guess a phrase in isolation, historians restoring a text can estimate the likelihood of different possible solutions based on other context clues in the inscription – such as grammatical and linguistic considerations, layout and shape, textual parallels, and historical context. Now, by using machine learning trained on ancient texts, we’ve built a system that can furnish a more complete and systematically ranked list of possible solutions, which we hope will augment historians’ understanding of a text.

Figure 1: Damaged inscription: a decree of the Athenian Assembly relating to the management of the Acropolis (dating 485/4 BCE). IG I3 4B. (CC BY-SA 3.0, WikiMedia)

Pythia

Pythia – which takes its name from the woman who delivered the god Apollo's oracular responses at the Greek sanctuary of Delphi – is the first ancient text restoration model that recovers missing characters from a damaged text input using deep neural networks. Bringing together the disciplines of ancient history and deep learning, the present work offers a fully automated aid to the text restoration task, providing ancient historians with multiple textual restorations, as well as the confidence level for each hypothesis.

Pythia takes a sequence of damaged text as input, and is trained to predict character sequences comprising hypothesised restorations of ancient Greek inscriptions (texts written in the Greek alphabet dating between the seventh century BCE and the fifth century CE). The architecture works at both the character- and word-level, thereby effectively handling long-term context information, and dealing efficiently with incomplete word representations (Figure 2). This makes it applicable to all disciplines dealing with ancient texts ( philology , papyrology , codicology ) and applies to any language (ancient or modern).

Figure 2: Pythia processing the phrase μηδέν ἄγαν ( Mēdèn ágan ) "nothing in excess," a fabled maxim inscribed on Apollo’s temple in Delphi. The letters "γα" are the characters to be predicted, and are annotated with ‘?’. Since ἄ??ν is not a complete word, its embedding is treated as unknown (‘unk’). The decoder outputs correctly "γα".

Experimental evaluation

To train Pythia, we wrote a non-trivial pipeline to convert the largest digital corpus of ancient Greek inscriptions ( PHI Greek Inscriptions ) to machine actionable text, which we call PHI-ML. As shown in Table 1, Pythia’s predictions on PHI-ML achieve a 30.1% character error rate, compared to the 57.3% of evaluated human ancient historians (specifically, these were PhD students from Oxford). Moreover, in 73.5% of cases the ground-truth sequence was among the Top-20 hypotheses of Pythia, which effectively demonstrates the impact of this assistive method on the field of digital epigraphy, and sets the state-of-the-art in ancient text restoration.

Table 1: Pythia's Predictive performance of on PHI-ML.

The importance of context

To evaluate Pythia’s receptiveness to context information and visualise the attention weights at each decoding step, we experimented with the modified lines of an inscription from the city of Pergamon (in modern-day Turkey)*. In the text of Figure 3, the last word is a Greek personal name ending in -ου. We set ἀπολλοδώρου ("Apollodorou") as the personal name, and hid its first 9 characters. This name was specifically chosen because it already appeared within the input text. Pythia attended to the contextually-relevant parts of the text - specifically, ἀπολλοδώρου. The sequence ἀπολλοδώρ was predicted correctly. As a litmus test, we substituted ἀπολλοδώρου in the input text with another personal name of the same length: ἀρτεμιδώρου ("Artemidorou"). The predicted sequence changed accordingly to ἀρτεμιδώρ, thereby illustrating the importance of context in the prediction process.

Figure 3: Visualisation of the attention weights for the decoding of the first 4 missing characters. To aid visualisation, the weights within the area of the characters to be predicted (‘?’) are in green, and in blue for the rest of the text the magnitude of the weights is represented by the colour intensity. The ground-truth text ἀπολλοδώρ appears in the input text, and Pythia attends to the relevant parts of the sequence.

Future research

The combination of machine learning and epigraphy has the potential to impact meaningfully the study of inscribed texts, and widen the scope of the historian’s work. For this reason, we have open-sourced an online Python notebook, Pythia, and PHI-ML’s processing pipeline at https://github.com/sommerschield/ancient-text-restoration , collaborating with scholars at the University of Oxford . By so doing, we hope to aid future research and inspire further interdisciplinary work.

*Specifically, lines b.8- c.5 of the inscription MDAI(A) 32 (1907) 428, 275.


The Story of India’s Many Scripts

While India’s scripts are ancient, technology and modernity are changing their usage patterns.

Only a few years ago, things did not seem to be going well for India’s various alphabets, often known as the Indic or Brahmic scripts after the historical Iron Age script that is the ancestor of modern South and Southeast Asian writing systems. Digitalization and the widespread proliferation of Roman-alphabet keyboards in India meant that Indian users would often transcribe Indian languages using ad hoc Romanizations on the internet and via text.

Yet today, one can’t follow the Indian Twittersphere or Indian content on social media and the rest of the internet without noticing the recent proliferation of Indic script material, particularly Devanagari (the script used for Hindi, Marathi, and Nepali). Technology and innovation helped this process along, and instead of shrinking the sphere of Indic script usage, they allow Indic scripts to be used more broadly, especially at the popular level. The use of Unicode, and the spread of Indic script transliteration and typing interfaces on Google, and on phones—which is how most Indians access the Internet—have all made it much easier to publish online in Indic scripts. Many phones and computers in India are not specifically designed with Indic script keyboards and instead use the Roman alphabet keyboards common in the West. Transliteration software renders this moot. The increased use of Indic-language scripts has also lead to newer and more artistic fonts for Indian languages.

In short, this is a golden age for Indic language script usage, due to technology and increased literacy. This is despite both the proliferation of English-language education in India, and the shoddy quality of public schools in that country. The very nature of modernity, with its mass communication, advertisements, social platforms, and the spread of information and entertainment to everyone with a smartphone, means that everyone will eventually gain and utilize basic literacy, even if by osmosis and not formal education. And most of this literacy in India will be in local languages. This will be the first time in India’s recorded history that its scripts are being used so widely.

India has a long history of writing. While India has been a literate culture for millennia, it has also greatly valued oral knowledge. The ancient Hindu scriptures, the Vedas, the oldest of which dated to around 1500 BCE were memorized verbatim for at least a thousand years, if not more, before being committed to writing. The oldest writing found in the subcontinent is the as yet undeciphered script of the Indus Valley Civilization (IVC), which seems to have been somewhat logo-syllabic in nature. The script fell out of use by 1500 BCE.

The Indus Valley Script. Source: Wikimedia Commons

The linguistic landscape of the subcontinent changed dramatically during the 2nd millennium BCE, so that is is impossible to determine if there is a connection between the IVC script and the next clearly attested script in India, the Brahmi script found in the inscriptions of the Mauryan Emperor Ashoka (ruled 268-232 BCE), especially since they probably represented vastly different, unrelated languages.

The sudden appearance of the Brahmi writing system is one of the great mysteries of writing in India, as there is no evidence of inscriptions beforehand. Another script, the (extinct, childless) Kharosthi of northwest Pakistan and Afghanistan seems to be clearly derived from the imperial Aramaic script used by the Persians who ruled over parts of the Indus Valley for two centuries until the arrival of Alexander the Great. It is unclear if the fully developed Brahmi script was invented by the Mauryan Empire as a result of exposure to Aramaic, but this seems unlikely, particularly since there were advanced states in the Ganges valley and a corpus of Vedic literature dating from before the Mauryan period.

Diplomat Brief

Haftalık Bülten

Get briefed on the story of the week, and developing stories to watch across the Asia-Pacific.

It is more likely that pre-Mauryan inscriptions may still be discovered, and in fact, some Brahmi inscriptions have been found in Tamil Nadu and Sri Lanka dating to the 6th century BCE. Is it possible then, that writing spread from the south to the north, countervening the traditional notion that the Indic scripts originate in the Ganges valley? This may quite possibly be the case, especially since the coasts of southern India were more exposed to foreign trade from the Middle East than northern India, and scripts from traders could have been brought to India this way (the same way the Phoenicians brought their script to Greece). This long gestation period and overland route from southern to northern India may explain why the Brahmi script, even if it is vaguely derived from Middle Eastern alphabets, is so different and nativized, especially relative to the more obviously Middle Eastern-inspired Kharosthi.

The Possible Evolution of Brahmi from Middle Eastern Scripts. Source: Wikimedia Commons

Once the Brahmi script was spread throughout India by the subcontinent-wide Mauryan Empire, it was used by the subcontinent’s elites.However, unlike imperial China with its unified central government and bureaucratic exam system, and Christian and Muslim societies that were united by a written scripture, oral culture and regional differences in India led to the Brahmi script differentiating and evolving into different scripts in various regions of India, a phenomenon that was already occurring by the end of the Maruyan period in the 2nd century BCE. This phenomenon—each literary language having a particular and unique script—is not actually that unique to India, as the various languages of the ancient Near East and Mediterranean also evolved their own scripts from a common source.

The increased need for quicker, daily writing, versus use for monumental inscriptions may have led to the predominance of cursive styles that evolved into India’s modern scripts. Various other factors may have been at play, such as the material used for writing: in South India, scripts became more rounded, as a result of writing on palm leaves, while in North India, cloth and birch bark allowed for more angular lines, and indeed the major division amongst Brahmic scripts is between the southern Indian/Southeast Asian scripts and the northern Indian and Tibetan scripts.

The Differentiation of Brahmi Letter Shapes. Source: Wikimedia Commons

Regional linguistic differences also helped Indic writing proliferate into many scripts in both South and Southeast Asia. It became prestigious for every major language to have its own script, though what evolved into today’s Devanagari (which began to emerge by the 7th century CE) script retained a special prestige due to its close association with Sanskrit. It is unclear if the evolution of Indic scripts into new forms would have ever stopped had it not been for the standardization process that is necessary for a print-oriented mass modern society. Relatively recently, for example, Devanagari spawned new, regional variations such as the Gujarati script, indicating that there was no real “final form” in the evolution of letter shapes in Indic writing. This seems to have remained the case, even when Indic-script users were exposed to the more unchanging Roman and Arabic alphabets.

The Evolution of Letter Shapes. Source: Wikimedia Commons

The change in letter forms leading to new scripts was probably so slow, generation by generation, that the process did not necessarily involve conscious change from one script to another, but a slow evolution of differences in letter formation as texts were copied throughout the ages. A similar development occurred in medieval Europe with the Latin script, but the development of the printing press, and Renaissance ideas about how the Latin script ought to look like led to a typographical convergence.

Brahmi and Devanagari found together on a pillar. Source: Wikimedia Commons

The evolution of Brahmi into so many scripts over time in India does however raise the question of what individuals and scribes thought about the changes upon becoming aware—and they were aware, as inscriptions in multiple different Indian scripts have been found together, like Kannada with Devanagari—of the fact that their contemporary writing systems were divergent in separate regions, and were also vastly different from the forms found in inscriptions and ancient documents. While 19th century scribes of Indian scripts were unable to tell the British what was written on ancient pillars from the Mauryan Era (the British deciphered Brahmi in 1837), this inability to read ancient forms of writing does not always seem to be the case. In fact, there have been examples of Mauryan, Gupta, and early Nagari inscriptions found together, with each subsequent script alluding to the content of what was written before it in a predecessor script.

But that fact that this knowledge was lost over time and that Indian scripts differentiated into so many forms does seem to indicate that literacy was not widespread and was limited to pockets of individuals, a trend which probably accelerated due to the eclipse of a pan-Indian literary culture after the 12th century. Before the emergence of a modern, mass culture throughout India, writing styles and scripts were particular to regions, and even castes, with scribes and merchants often utilizing their own scripts, which were usually simpler forms of the more formal monumental alphabets used for official or religious purposes.

However, modern trends such as the emergence of a politically unified, subcontinent-wide state in India, new scholarship, and technology seem to be reversed the differentiation that has characterized Indian scripts for past 2,000 years. The literacy of hundred of millions of people in native scripts makes it unlikely that the shapes of letters used by millions of people everyday for communication will change anytime soon, as that would lead to confusion and a lack of communication. The standardization and use of some scripts for mass print and online have also led to the decline of caste and trade based scripts, as well as many local variations. Many hitherto unwritten modern languages are now written in established scripts, usually the script most prevalent in that particular state of India’s, instead of evolving a new script for the language.

While India’s scripts are ancient, technology and modernity are changing their usage patterns, and are in fact allowing them to thrive as never before in standardized and widely used forms, as more people gain literacy and access to the internet.


Get around [ edit ]

While Corpus Christi is ostensibly laid out in a classic city-block style, the adaptation of that system to the local geography can make navigation a little confusing. Nevertheless, there are several main roads that traverse nearly the entire city, and these can be used to orient yourself if you find yourself lost.

By car [ edit ]

Most visitors and locals travel around Corpus Christi in cars. Most likely, a rental or personal car is the best way for you to see the city.

The main routes one needs to know to get around efficiently in Corpus Christi are I-37, South Padre Island Drive (TX-358), NS Crosstown Expressway (TX-286), ve Ocean Drive/Shoreline Boulevard (Ocean Drive is an extension of Shoreline Blvd. for about seven miles along Corpus Christi Bay).

I-37 brings you into town from the west and ends on Shoreline Drive downtown on the Bayfront.

Shoreline Blvd. is a section of about four miles in downtown Corpus Christi along the bay. It begins in the area of the Art Museum of South Texas and leads south, becoming Ocean Drive. Following Ocean Drive takes one through the most scenic part of the city and to its end at the Naval Air Station and Texas A&M.

South Padre Island Drive does not go to South Padre Island (a frequent mistake made by visitors), but is better thought of as the southern section of Padre Island Drive. It is a section of 358 running from I-37 down the southern side of the city from northwest to southeast and ending on Padre Island at Padre Island National Seashore. Along it is the main shopping and dining area for the city. Locals will invariably refer to South Padre Island Drive as S.P.I.D., with the letters always pronounced separately. Visitors should remember that there will not be signs reading SPID. Instead, many read NAS-CCAD (for Naval Air Station and Corpus Christi Army Depot) or TX-358.

Connecting the northern end of S.P.I.D. to the downtown area near where I-37 ends is the Crosstown Expressway.

NS Harbor Bridge takes drivers over the ship channel from downtown to Corpus Christi Beach, a popular destination for tourists.

By public transit [ edit ]

Corpus Christi has a small trolley service (actually buses poorly disguised as trolleys) and a citywide bus service. Both are run by the Corpus Christi Regional Transit Authority, and schedules can be found at their website [11].

There is no Metro, subway, or any other form of a city rail service.

Car rental services can be found at the airport or along S.P.I.D.

Corpus Christi has a marina, for those few lucky enough to travel by water.


Epi-Olmec script

One of the most important Olmec finds was the discovery of an inscribed slab found under the waters of the Acula River near the village of La Mojarra in 1986 in the Mexican state of Veracruz. Dubbed Stela 1 of La Mojarra, this monument was inscribed with 465 glyphs arranged in 21 columns, and the image of a ruler. The writing on it is nothing like any other writing system in Mesoamerica, such as Maya, Zapotec, Mixtec, or Aztec, although like the Maya it also used the Long Count.

However, Stela 1 of La Mojarra is not the only example of its writing system. Most of the monuments that bear glyphs in the same (or similar) writing system are also found near the Isthmus of Tehuantepec, the thin stretch of land that separates the majority of Mexico from its south-eastern states and from Central America, although none has texts as long as the Stela. The famous Tuxtla Statuette, a hand-length nephrite figurine of an almost comedic man dressed in a duck's outfit, bears a Long Count date of 162 CE as well as non-calendric glyphs. Other famous inscriptions include Stela C of Tres Zapotes, with a Long Count date of 32 BCE, and Stela 1 of Chiapa de Corzo (located in Chiapas, Mexico), with an incomplete date conjectured to be 36 BCE. In the site of Cerro de las Mesas, Veracruz, highly erroded monuments also bear Long Count dates, but from the early Classic period at around 450 CE, as well as a large stone version of the Tuxtla Statuette devoid of any text.

Scholars have given this script many names, epi-Olmec was chosen since it is more common in scientific literature. Some have called this script the "La Mojarra script" after the location where the Stela was found. Another name, also based on a geographical name, is the "Isthmian Script", named after the Isthmus of Tehuantepec. You would find all three names used in publications, and websites. Yet another name is the "Tuxtla Script", named after the Tuxtla Statuette as well as the Tuxtla Mountains near which many of the texts have been found.

Left side image of La Mojarra Stela 1, showing a person identified as "Harvester Mountain Lord". Inscriptions in the Isthmian or Epi-Olmec script on the right side of La Mojarra Stela 1

The Epi-Olmec script turned out to be structurally similar to the Maya. It is logophonetic, meaning that one set of the signs, the phonograms, have phonetic values, while the other glyphs, called logograms, represents morpheme. A morpheme is a word or part of a word that cannot be broken further into smaller units with relevant meaning. For instance, the English word beautiful can be broken down into beauty and -ful, neither of which can be broken down further. Beauty is a morpheme because it is a word. Furthermore, -ful carries the meaning of "a lot of", and can also be used with other words, like bountiful, faithful, and others. Hence it is not a unique derivation of beauty, but a morpheme in its own right.

In a logophonetic system, both logograms and phonograms are used. Frequently logograms make up the root of a word whereas phonograms spell out the prefixes and suffixes that modify the root.

The vowel u ("u" with a line through the middle) is a strange vowel. It is a central high vowel, meaning that it's like the common vowel [i] but the position of the peak of the tongue is halfway between the throat and the teeth. You can check out Phonetics for details on how to pronounce it.

All phonograms in the Epi-Olmec script represent syllables. So we call the set of phonograms the syllabary:

The Epi-Olmec culture was a cultural area in the central region of the present-day Mexican state of Veracruz, concentrated in the Papaloapan River basin, a culture that existed during the Late Formative period, from roughly 300 BCE to roughly 250 CE. Epi-Olmec was a successor culture to the Olmec, hence the prefix "epi-" or "post-". Although Epi-Olmec did not attain the far-reaching achievements of that earlier culture, it did realize, with its sophisticated calendrics and writing system, a level of cultural complexity unknown to the Olmecs.


Videoyu izle: kısa kısa Osmanlıca Osmanlıca öğrenelim